Arbetsmiljöverkets föreskrifter i en ny struktur

Fredagen den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverket om myndighetens föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. De nya författningarna träder i kraft den 1 januari 2025.

Den 16 oktober kommer föreskrifterna att finnas på www.av.se i digitalt format, som PDF-filer samt för beställning i tryckt format. Samtidigt kommer det att finnas presentationsmaterial om reglerna i en ny struktur i form av filmer, poddavsnitt och Powerpointpresentationer.

Arbetsmiljöverket planerar även för informationsinsatser genom webbinarium. Mer information kommer framöver. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida om regelförnyelsen samt se den nya strukturen med 15 föreskriftshäften.

Vid frågor och funderingar – kontakta gärna Livsmedelsföretagen.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert