Åtta reformer (och en minister) för en konkurrens- och motståndskraftig livsmedelsindustri

Sveriges livsmedelsindustri har aldrig stått inför fler och svårare utmaningar, samtidigt som behovet av en robust livsmedelsförsörjning är större än någonsin. Inför valrörelsen lanserar Livsmedelsföretagen en färdplan för hur politiken – och en ny ministerpost – kan bidra till att framtidssäkra den svenska produktionen av livsmedel.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, vill se en livsmedelsminister med helhetsansvar för Sveriges försörjningsförmåga

Sommartorkan 2018, coronapandemin, kriget i Ukraina – kriserna avlöser varandra och understryker behovet av en stabil och flexibel livsmedelsproduktion. Samtidigt kämpar svenska livsmedelsproducenter med en lång rad utmaningar; extrema kostnadsökningar, en kostsam och komplicerad omställning till hållbar produktion, ett skriande behov av kompetent personal och Europas mest koncentrerade dagligvaruhandel, för att nämna några. Många livsmedelsföretag är pressade till det yttersta. Men det finns ljusglimtar också. Den svenska livsmedelsindustrin är en av världens mest innovativa, dynamiska och hållbara, och med rätt förutsättningar kan den bli en mall för framtidens globala livsmedelsproduktion.

Inför riksdagsvalet 2022 har bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen tagit fram en färdplan med åtta politiska reformer. Reformerna rör sig inom ett brett spektrum från folkhälsa och hållbarhet till kompetensförsörjning, export och forskning, som om de genomförs kommer skapa förutsättningar för en robust, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsindustri. Enligt Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman kommer den ambitiösa reformagendan kräva ett tydligt politiskt ledarskap.

– Vi lever i en alltmer orolig och osäker omvärld. Tillgången på livsmedel kommer vara en avgörande fråga under överskådlig framtid, och att förse landets befolkning med mat och dryck måste vara högst upp på den politiska agendan. Nästa regering bör därför tillsätta en dedikerad livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedels- och försörjningsfrågor inklusive jordbruk, förädling, handel, fiske och konsumentfrågor. Det skulle visa väljarna att man tar Sveriges krisberedskap och försörjningsförmåga på allvar och tar vara på livsmedelsindustrins enorma potential, säger Björn Hellman.

De åtta reformerna är följande:

  1. Prioritera livsmedelsstrategin
  2. Underlätta en hållbar omställning
  3. Gör livsmedelskedjan mer rättvis
  4. Öka tillgången till kompetent personal
  5. Främja livsmedelsexporten
  6. Satsa mer på livsmedelsforskning- och innovation
  7. Underlätta bättre matvanor och medvetna val
  8. Säkra tillgången på livsmedel i kris

Till varje reform har Livsmedelsföretagen även föreslagit en eller flera konkreta åtgärder.

Här kan du ladda ner Färdplan för en robust, hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsindustri.

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07