Attraktiv och hållbar mat för hälsa – Livsmedelskedjans strategiska forsknings- och innovationsagenda

SIK, Livsmedelsföretagen, Food Science Sweden har tillsammans med Googol Business Navigator tagit fram denna strategiska FoI-agenda som sträcker sig från jord till bord.

Agendan har tagits fram med stöd från Vinnova och i processen har ett stort antal aktörer från hela livsmedelskedjan medverkat, från industri såväl som från akademi och offentlig sektor. Agendan utgör underlag för det arbete som nu startat för att ta fram ett strategiskt innovationsprogram för livsmedel.

Läs agendan

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig