Coronakrisen: Livsmedelsföretagen i regelbundna möten med regeringen

Livsmedelsföretagen har tät kontakt med regeringen och myndigheterna med anledning av coronakrisen. Tidigare i veckan överlämnade vi vår kravlista med åtgärder, och på torsdagens möte med statssekreterare Per Callenberg underströk vi, LRF och Svensk Dagligvaruhandel vårt gemensamma krav på att livsmedelssektorn måste klassas som samhällsviktig.

Vid torsdagens möte med Näringsdepartementet förde Livsmedelsföretagen tillsammans med LRF och Svensk Dagligvaruhandel återigen fram kravet på att hela livsmedelskedjan omgående måste klassas som samhällsviktig.

Statssekreterare Per Callenberg hos landsbygdsminister Jennie Nilsson informerade mötesdeltagarna om att regeringen vid ett eventuellt beslut utgår från den vägledning som MSB tog fram 2019, där hela livsmedelskedjan, inklusive veterinärer och provtagning omfattas (se sid 8 i Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet). Den lista som Expressen publicerade från Länsstyrelsen i Stockholms län är ett gammalt förslag och inte något beslutsunderlag för regeringen i denna fråga.

Regeringens signaler är att stängning av skolor bör undvikas, då det skulle få enorma konsekvenser för andra verksamheter och för att planeringen inte är färdig. Eventuella beslut i denna fråga kommer att baseras på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Personal är den kritiska faktorn

Personal är den kritiska faktorn för närvarande. Råvaror, transporter, el och vatten befinner sig i ett bättre läge. Detta gäller inom hela kedjan. Regeringen är medveten om sjukfrånvaron, att den stiger och utgör ett hinder för full produktion. Personal inom livsmedelsproduktion borde vara prioriterad för provtagning inom sjukvården för att undvika personaltapp, ett förslag som även fick stöd av LRF och SvDH. Denna åtgärd har vi också framfört och diskuterat med myndigheter, däribland Livsmedelsverket och MSB.

Fortsatta möten två gånger i veckan

Det beslutades att en operativ grupp med tjänstemän på departementet och representanter för hela kedjan ska bildas för att kunna ge tydligare underlag till det politiska beslutsfattandet och eventuellt peka på konsekvenser och risker av olika beslut.

Avstämning sker fortsatt två gånger per vecka med statssekreteraren i den grupp som i torsdagens möte möttes per telefon. Nästa möte är planerat till måndagen den 23 mars.

Störningar i produktionen? Hör av er!

Medlemsföretag inom Livsmedelsföretagen som har företagsspecifik information om störningar i produktionen eller inställda skift får gärna dela med sig av detta till oss. Detta gäller även andra eventuella störningar när det gäller t.ex. tillgången på råvaror eller transporter. All sådan information är relevant nu när regeringen vet att det är ett utsatt läge. Hör i så fall av er till Patrik Strömer på patrik.stromer@li.se.

Vi driver frågan även på EU-nivå

Vi för även en löpande dialog med FoodDrinkEurope när det rör coronarelaterade frågor. FoodDrinkEurope tillsammans med Copa-Cogeca och CELCAA (dvs EU-organisationerna för jordbruk resp handel med jordbruksprodukter) har gått ut med ett gemensamt uttalande som bl a tar upp vikten av fortsatt öppna gränser samt att livsmedelssektorn måste klassas som samhällskritisk i alla EU:s medlemsländer. Sedan tidigare har FoodDrinkEurope ett Q&A-dokument på hemsidan, som kommer att uppdateras vartefter.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert