Dags att rapportera in löneuppgifter

För dig som är medlem i Livsmedelsföretagen är det dags att redovisa löneuppgifter till Svenskt Näringsliv. Insamlingen öppnar för inrapportering den 4 oktober, och ett inbjudningsbrev kommer att skickas per post till utvalda företag. Det är av stor vikt att de utvalda företagen rapporterar in löneuppgifter.

Siffror, nummer, räkning, rapportering

Det är dags att redovisa löneuppgifter till Svenskt Näringsliv. Insamlingen öppnar för inrapportering den 4 oktober.  Ett inbjudningsbrev kommer att skickas per post till utvalda företag med information om insamlingen och instruktioner för inloggning. All hantering av löneuppgifter görs i arbetsgivartjänsten Näringslivets lönestatistik. För mer information om Näringslivets lönestatistik se www.nstat.se

Syftet med insamlingen

Vi behöver era uppgifter för att få en så heltäckande och tillförlitlig lönestatistik som möjligt. Lönestatistik framställs av Svenskt Näringsliv i samarbete med Livsmedelsföretagen och används för t. ex. kostnadsberäkningar och andra analyser vid avtalsförhandlingar samt rådgivning kring lön och lönesättning. Ert företag kommer åt marknadslöneinformation via Näringslivets lönestatistik. Lönestatistik baserad på denna insamling kommer att publiceras där i februari 2022.

Har du frågor?

Frågor om insamlingen besvaras av det nya supportcentret hos Origo Group som hjälper dig om du har frågor. Kontakta dem på telefon 08‑580 022 22 eller e-post: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se

Jonatan Boman

Arbetsrättsjurist och förhandlare