Debatt: Låt inte EU backa vårt pant­system tillbaka till 80-talet

Ett EU-förslag hotar att slå undan benen för Sveriges pantsystem. Om inte regeringen och klimatministern ingriper kommer vi tvingas återgå till det förlegade systemet med tunga, otympliga glasbackar. Resultatet blir sämre för miljön och klimatet, dyrare för företagen och mycket jobbigare för konsumenterna, skriver Livsmedelsföretagens ordförande Sofie Eliasson Morsink och vd Björn Hellman på Svenska Dagbladets debattsida.

Följande är ett utdrag ur debattartikeln som publicerades på Svenska Dagbladets debattsida den 6 januari.

Bakgrunden är att EU vill minska mängden förpackningar och deras påverkan på miljö och klimat. Det är både välkommet och välbehövligt. Som ett led i detta vill EU införa omfattande lagkrav på återanvändning av bland annat dryckes­förpackningar. Det är här det blir dåligt. Sverige har sedan många år ställt om från återanvändning till återvinning och i den processen utvecklat ett av världens bästa pantsystem. Vi ligger hästlängder före de flesta andra EU-länder vad gäller förpacknings­hantering. Om EU:s förslag går igenom i sin nuvarande form kommer förutsättningarna för vårt moderna, återvinnings­baserade pantsystem att urholkas. Vi kommer tvingas backa bandet 40 år – tillbaka till ett system som är sämre för miljön, företagen och konsumenterna.”

***

Med vårt nuvarande system återvinner vi nära 90 procent av alla dryckes­förpackningar som huvudsakligen utgörs av aluminium­burkar och pet-flaskor. Det är med internationella mått en fantastisk siffra. En stor del av förpackningarna som återvinns används till att producera nya burkar och flaskor. Systemet är effektivt och svinnet är minimalt. Svenska dryckes­producenter och förpacknings­industrin fortsätter arbetet med att göra systemet ännu bättre.”

***

Sist men sannerligen inte minst: backsystemet är otympligt och omständligt för konsumenterna. En genomsnittligt konsumerande tvåbarns­familj i slutet av 80-talet bar på ett år hem cirka 25 backar à 14 kilo styck och släpade sedan tillbaka dessa till butiken. Det var tungt och smutsigt och krävde en stor fysisk insats från konsumenterna, i synnerhet om man inte hade tillgång till bil. Dagens system är lättare för konsumenten i dubbel bemärkelse, och det är en viktig förklaring till varför vårt retursystem är så effektivt. Det är nog ingen som varit med om det gamla backsystemet som vill ha det tillbaka.”

***

Sofie Eliasson Morsink, styrelseordförande i Livsmedelsföretagen

Vi vill vara tydliga med en sak: det är bra att EU tar tag i den här frågan. Hanteringen av förpackningar är eftersatt i många EU-länder. Men förbättringar för dessa länder får inte tillåtas att försämra för de länder, till exempel Sverige, som redan i dag har effektiva pantsystem. När EU-parlamentet röstade om förslaget lade man till ett undantag för länder med välfungerande förpacknings­hantering. Det här undantaget skulle ha räddat det svenska pantsystemet men försvann när EU-ländernas ministrar i rådet röstade om förslaget. Nu ska rådet och parlamentet slutförhandla förslaget. Vi vill därför rikta en stark och tämligen akut uppmaning till regeringen och till miljö- och klimat­minister Romina Pourmokhtari: låt inte EU backa Sveriges moderna pantsystem tillbaka till 80-talet. Kräv i de kommande förhandlingarna att parlamentets kloka undantag återinförs så att vi kan behålla och fortsätta utveckla vårt fantastiska pantsystem. Det vore det enda rätta för miljön, företagen och konsumenterna.”

Du kan läsa hela debattartikeln på Svenska Dagbladet.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Björn Hellman

VD
Skicka e-post till Björn
08-762 65 01, 070-934 90 15