Debatt: Riksbanken måste erkänna sitt ansvar för inflationen

Kunskapen om livsmedelsbranschen bland myndighetschefer och ledande politiker är oroväckande låg och Riksbanken måste bli bättre på att förstå den verklighet som näringslivet verkar i, skriver Björn Hellman och Carl Eckerdal vid Livsmedelsföretagen på DI Debatt.

Följande är ett utdrag ur debattartikeln som publicerades på DI Debatt den 8 mars:

”Det har inte undgått någon. Livsmedelspriserna ökar i snabbare takt än någonsin i modern tid. Hushållens inkomster äts upp av hög inflation och ökade räntekostnader. Livsmedelsekonomins aktörer har drabbats av extrema kostnadsökningar. Svensk ekonomi är fast i en skadlig inflationsspiral som vi måste ta oss ur.

Riksbankschefen Erik Thedéen uttalade sig nyligen om prissättningen i den svenska livsmedelskedjan. Han menade att om bara kunderna börjar jaga ännu mer lågpris – vilket i praktiken innebär ännu mer importerade livsmedel – så kan inflationen dämpas. Thedéen har fått understöd av finansminister Elisabeth Svantesson som frågar sig varför prisökningarna är högre i Sverige än i våra nordiska grannländer? Underförstått menar hon att aktörer i livsmedelskedjan passar på att öka sina priser mer än vad som är motiverat. 

Thedéens och Svantessons uttalanden vittnar om okunskap kring livsmedelskedjan. De görs dessutom i ett läge där svenska livsmedelsproducenter snabbt tappar marknadsandelar mot utländskt producerade lågprisalternativ. Riksbankschefen säger nu att han blivit missuppfattad, och det hedrar honom att han åtminstone gör en halv pudel. Men deras uttalanden har fått fäste i debatten. Och tyvärr uppvisar vare sig Thedéen eller Svantesson någon självrannsakan kring sitt ansvar för den svenska inflationen.”

Här kan du läsa artikeln i sin helhet