Debatt: Säkra kompetens i svensk köttindustri

Efterfrågan på svenskt kött är stor och det behövs fler styckare och slaktare. Men Arbetsförmedlingens ovilja att lyssna på företagens behov hotar nu hela Sveriges kött- och charkproduktion. Trots upprepade varningar från branschen agerar inte den ansvarige ministern Eva Nordmark, skriver Magnus Därth Vd Kött och Charkföretagen och Björn Hellman Vd Livsmedelsföretagen.

Här kan du läsa ”Säkra kompetens i Svensk köttindustri” i sin helhet. Nedan följer utdrag ur artikeln:

”Sommaren står för dörren och lockar med sol, bad och härliga grillkvällar. Allt fler konsumenter efterfrågar svensk högkvalitativ biff, karré och korv att lägga på grillen. Det är positivt och en trend som vi i branschen har sett i flera år. För att fler ska kunna äta svenskproducerade produkter behöver fler kunna utbilda sig till styckare, slaktare och inom charkuteri. Enligt regeringens livsmedelsstrategi måste Sveriges självförsörjning inom animalieproduktion öka och det måste därför bli lättare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Den sista gymnasieutbildningen inom kött och chark lades ner hösten 2020 och rekryteringsutbildningen är därför kritisk för branschen. Nyanlända kvinnor och män är en viktig målgrupp för att stärka kompetensen inom kött- och charkföretag. Tyvärr verkar den ansvariga myndigheten, Arbetsförmedlingen, ha missat detta helt.”

”Regeringen hävdar att de satsar på arbetsmarknadsutbildningar för att få bukt med långtidsarbetslösheten. Det stämmer inte. För trots att arbetslösheten minskar, kvarstår långtidsarbetslösheten på mycket höga nivåer. Kött- och charkföretag runt om i landet har framgångsrikt utbildat nyanlända kvinnor och män utan utbildning till jobb och varaktig anställning som styckare, slaktare och charkuterister. Branschen har under tre års tid uppvaktat regeringen och Arbetsförmedlingen för att förbättra utbildningen så att ännu fler nyanlända kan få jobb. Nu riskerar kött- och charkföretag istället stå helt utan en fungerande rekryteringsutbildning. Arbetsförmedlingens ovilja att lyssna på företagens behov hotar nu svensk kött- och charkproduktion. Det är allvarligt. Än mer allvarligt är att regeringen stillatigande låtit detta ske, trots tydliga och upprepade varningar.”

”Arbetsförmedlingens statistik visar att nyanlända och utrikes födda som utbildas inom kött och chark får jobb i högre utsträckning än inrikes födda. Det utbildningsupplägg som Arbetsförmedlingen erbjuder har dock många brister. Ingen utbildningsleverantör i Sverige har i dag egna produktionsanläggningar som möter lagstiftningens krav eller lärare med kompetens att utbilda inom styckning, slakt eller charkuteri. Detta medför att all utbildning i hantverksyrket i slutändan kommer läggas på företaget. Men de stora utbildningskoncernerna behåller hela ersättningen. Det är varken rimligt eller leder till att fler långtidsarbetslösa får jobb. Vi har under tre års tid påtalat dessa brister för Arbetsförmedlingens högsta ledning och ansvarig minister, Eva Nordmark (S).”

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39