Det krävs ett gemensamt ansvar om bagerier och konditorier ska klara att betala hyran

Med anledning av den pågående coronakrisen efterfrågar Livsmedelsföretagen och Sveriges bagare & konditorer (SBK) insatser för minskade hyreskostnader för utsatta hyresgäster. Vi ställer oss positiva till Moderaternas förslag att staten och fastighetsägare tar ett gemensamt ansvar.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Coronavirusets utbrott har resulterat i att försäljningen hos många av landets bagerier och konditorier har tvärnitat med dramatiskt minskade eller helt uteblivna intäkter som följd. Kundtillförseln har minskat och likviditetsbristen blir allt mer akut. Situationen innebär att många bagare och konditorer inte kan betala hyreskostnaderna på samma sätt som tidigare.

Hyrorna är, efter personalkostnaderna, den största kostnadsposten för många bagerier och konditorier. För att minska personalkostnaderna har Livsmedelsföretagen tillsammans med Livsmedelsarbetareförbundet träffat ett centralt avtal om korttidspermittering. Därtill har regeringen infört ett antal olika åtgärder för att stötta företagen. Utöver detta behövs nu konkreta åtgärder som reducerar hyreskostnaderna.

– Jag är mycket oroad över hur situationen slår mot våra bagerier och konditorier och alla deras anställda. I rådande kris är det omöjligt för många små och medelstora företag att betala samma hyresnivåer som tidigare. För att företagen ska ha en chans att överleva krävs konkreta åtgärder, säger Martin Lundell, vd på Sveriges bagare & konditorer.

Fastighetsägarna har uppmanat fastighetsägare att hjälpa sina hyresgäster genom att t.ex. erbjuda förskottsbetalning av hyran månadsvis istället för kvartalsvis, samt genom att vara mer flexibla med öppettider i gallerior. Livsmedelsföretagen och Sveriges bagare & konditorer anser att uppmaningen är ett steg i rätt riktning men att den är otillräcklig i det akuta läge som råder.

Mot bakgrund av detta är Livsmedelsföretagen och Sveriges bagare & konditorer positiva till det förslag Moderaterna presenterade vid en pressträff den 23 mars. Förslaget består i att fastighetsägare uppmanas att sänka utsatta hyresgästers hyror och att staten matchar varje krona i hyressänkning med ytterligare två kronor, ner till halva hyran. Detta vore att ta gemensamt ansvar för den rådande situationen.

– Kriser kräver att alla hjälps åt och tar ansvar. Fastighetsägarna och staten har ett delat intresse av att Sveriges många bagerier och konditorier överlever det stålbad som coronakrisen innebär. Annars är risken stor att fastighetsägarna tappar en stor del av sina hyresgäster och det kommer alla att förlora på, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.