Efter Cementa: Här är nästa bransch som sänks av miljötillstånden

Det är inte bara Cementa och gruvindustrin som hotas av tillståndsprocesser. Livsmedelssverige vittnar om ett problem som har eskalerat och som tvingar innovationer och företag i graven. ”Svårt att säga om det handlar om okunskap eller något slags aktivism, men vi ser en tydlig förändring”, säger branschchefen Wenche Hansen till Tidningen Näringslivet.

Många innovativa livsmedelsföretag stoppas av onödigt krånglig lagstiftning och långsam handläggning

Utdrag ur artikeln ”Efter Cementa: Här är nästa bransch som sänks av miljötillstånden”:

Det finns många likheter mellan problemen i gruvnäringen och de problem som blir allt allvarligare i livsmedelsbranschen. Det menar Wenche Hansen, som är vd på branschorganisationen Matfiskodlarna.

– Livsmedelssverige har en del utmaningar. Det är inte bara gruvindustrin som tampas med utdragna och krångliga processer, säger hon och fortsätter:

– Företagen som är verksamma inom vattenbruket omfattas av väldigt många olika regler. Det är bland annat miljölagstiftningen, fiskerilagstiftningen, djurhälso- och djurskyddslagstiftning, livsmedelslagstiftning och plan- och bygglagstiftningen.

Det innebär att flera olika myndigheter är involverade, och även flera enheter på varje myndighet.

– Ska du starta en fiskodling behöver du ha godkännande och tillstånd enligt alla berörda regelverk innan du kan starta upp din verksamhet. Problemet är även att myndigheterna inte är samordnade mellan de olika regelverken, och de har ofta helt olika tidsramar både när det gäller handläggning av ansökningar som beslutade tidsbegränsade tillståndstider.

***

För att få en mer innovativ livsmedelssektor i Sverige tror Nicklas Amelin att tillsynsmyndigheterna skulle behöva ändra sitt arbetssätt.

– Det är ett problem för innovationskraften i Sverige att Livsmedelsverket och de kommunala tillsynsmyndigheterna så ensidigt fokuserar på säkra livsmedel och inte på att skapa en innovativ miljö i branschen, trots att även detta står i deras instruktion från regeringen.

***

Sara Sundquist anser att det finns en bakåtsträvan som håller innovation tillbaka i livsmedelsbranschen.

– Från politiskt håll säger man att vi måste gå mot hållbarhet till varje pris, men samtidigt använder man inte hela verktygslådan för att nå mer hållbarhet. Gensaxen CRISPR är ett fantastiskt exempel. Med den tekniken hade vi bland annat kunnat minska besprutningen avsevärt.

***

Här kan du läsa hela artikeln i Tidningen Näringslivet.