Elisabet Rytter medverkar på Livsmedelsdagarna

På Livsmedelsdagarna i Tylösand 20-22 oktober kommer Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, att prata under titeln ”Är vi hälsosamt hållbara?”. Årets tema för Livsmedelsdagarna är ”Rebuild better – för en hållbar framtid”.

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Livsmedelsdagarna den 20-22 oktober? Livsmedelsdagarna arrangeras av Livsmedel i Fokus och är sedan 1960 en av årets höjdpunkter inom livsmedelsbranschen. Dagarna är en viktig mötesplats för utbyte och socialiserande med många möjligheter att träffa nya och gamla kollegor.

Är vi hälsosamt hållbara?

En av alla intressanta talare på årets upplaga är Livsmedelsföretagens Elisabet Rytter. Elisabet brinner för en faktabaserad debatt om mat och hälsa, där hon ofta ger sig in under rubriker som Rytter rättar, Rytter ryter eller Rytter rosar. På Livsmedelsdagarna kommer hon att prata under titeln ”Är vi hälsosamt hållbara?”.

– Jag kommer ta upp vikten av att den djupa kunskapen inom nutrition inte tappas bort i arbetet för hållbara livsmedel. Vi måste klara av att vara hälsosamma och miljömässigt hållbara på samma gång, en utmanande uppgift där det finns stora behov av mer kunskap. Vi kan till exempel inte orsaka bristsjukdomar och felnäring i vår strävan mot klimatsmarta matvanor, säger Elisabet.

Just nu pågår spännande forskning på flera håll i landet för att koppla samman hälsa med miljömässig hållbarhet; alltifrån det mindre formatet enskilda forskningsprojekt till stora långsiktiga centrumbildningar och program.

– Det finns många kunskapsluckor som måste fyllas och därför är det extra glädjande att det under senaste året startat ett imponerande antal initiativ under rubriken hållbar nutrition. Det kommer vara till stor hjälp på resan mot hälsosamma och hållbara matvanor med fler växtbaserade livsmedel. Utan denna nya kunskap blir resan som att balansera på slak lina och riskerar inkludera många dikeskörningar, fortsätter Elisabet.

Program och anmälan

Andra spännande deltagare på Livsmedelsdagarna är Lars Appelqvist, vd för HK Scan Sverige och ordförande i Livsmedelsföretagen, Marie Gidlund och Kerstin Eriksson från Sweden Food Arena samt Karin Bodin, vd för Polarbröd.

Här hittar du mer info om programmet och anmälan: https://www.livsmedelifokus.se/medlemskapet/livsmedelsdagarna/