Enkät: Hur väl känner du till lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder?

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder (även kallad UTP-lagen) har funnits i snart ett år. Men vad innebär den för dig som leverantör? Konkurrensverket genomför nu en enkät för att säkerställa att alla aktörer i livsmedelskedjan vet vilka möjligheter och skyldigheter lagen medför. Enkäten är öppen till den 5 september.

Konkurrensverket genomför nu en enkät för att säkerställa att både leverantörer och köpare har kunskap om vilka möjligheter och skyldigheter lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan (även kallad UTP-lagen) uppställer. Enkäten innehåller korta frågor som rör lagen och Konkurrensverkets uppdrag, men även frågor om hur våra medlemsföretag helst tar del av information inom området.

Från Livsmedelsföretagens sida vill vi uppmuntra alla våra medlemsföretag att göra enkäten. Ju mer information Konkurrensverket har desto bättre kan de följa upp om lagen faktiskt efterlevs och huruvida den bidrar till att minska de otillbörliga metoderna i livsmedelskedjan.

Klicka här för att komma till enkäten

Enkäten kommer att vara öppen för svar till måndagen den 5 september 2022. Alla svar är anonyma.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41