Exportdagen 25/10: En ökad livsmedelsexport i en förändrad omvärld

Hur mår svensk livsmedelsexport? Vilka är de viktiga trenderna på de stora exportmarknaderna? Vilken hjälp kan ditt företag få med exporten? Allt detta och mer kommer du få reda på den 25 oktober på Exportdagen i Stockholm. Anmäl dig och dina kollegor idag!

Coronapandemin, kostnadskrisen och Rysslands invasion av Ukraina har på olika sätt påverkat svensk livsmedelsproduktion. För att diskutera utmaningar och möjligheter för livsmedelsexport i en förändrad omvärld bjuder Livsmedelsföretagen och Näringsdepartementet in till Exportdagen den 25 oktober. Det kommer även att bli nedslag på sex olika exportmarknader med en genomgång av trender och möjligheter för svenska livsmedelsföretag att växa.

Efter programmets avslut bjuder Livsmedelsföretagen in till ett exportmingel på restaurang TAK.

Tid: tisdag den 25 oktober kl. 10.00-15.30, kaffe serveras från kl. 09.30

Plats: Aulan i Näringsdepartementet, Herkulesgatan 17, Stockholm

Anmäl dig senast den 20 oktober genom att maila till Lidia H Strömberg: lidia.h-stromberg@regeringskansliet.se

Program 25 oktober

10.00-10.10 Inledning

10.10-10.20 TBC, Business Sweden

10.20-10.25 Nystart och ökad exportandel
Björn Hellman, VD, Livsmedelsföretagen

10.25-10.50 Hur mår svensk livsmedelsexport?
Carl Eckerdal, chefekonom, Livsmedelsföretagen

10.50-11.10 Läget i Ryssland och Ukraina och hur det påverkar omvärlden
Carl Mörner, departementssekreterare, Utrikesdepartementet

11.10-11.30 Utmaningarna i den globala livsmedelsförsörjningen
Peter af Wetterstedt, kansliråd, Utrikesdepartementet

11.30-11.50 Svenskt ordförandeskap i EU, vad betyder det för Sverige på kort och lång sikt?
Eva Sjögren, chef för EU-kansliet, Statsrådsberedningen

11.50-12.05 Per Hållander, head of international sales, Paulig Group

12.05-12.15 TBC

12.15-13.15 Lunch

Trender i omvärlden

13.15-13.30 Carrie Chan, Business Sweden, Hong Kong

13.30-13.45 Sookyoung Lim, Business Sweden, Sydkorea

13.45-14.00 Peter Hjertsson, Business Sweden, Nederländerna

14.00-14.15 Alejandra Gonzalez, Business Sweden, Spanien

14.15-14.40 Fika

14.40-14.55 Haruki Tsuji, Business Sweden, Japan

14.55-15.10 Lisa Tullus, Business Sweden, Tyskland

15.10-15.25 Livsmedelsexportprogrammet Try Swedish, status och resultat
Maria Kärnerud, program manager Try Swedish!, Business Sweden

15.25-15.30 Avslutning

16.00 Livsmedelsföretagen bjuder in till exportmingel på restaurang TAK

Anmälan och mer information

Anmäl dig senast den 20 oktober genom att maila till Lidia H Strömberg: lidia.h-stromberg@regeringskansliet.se

Frågor: Kontakta regeringens nationella exportsamordnare Johan Krallis Anell: johan.krallis.anell@regeringskansliet.se eller 070–268 49 36.

Kontaktperson på Livsmedelsföretagen

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41