Fler väljer svenskt kött efter grisdebatten

Drygt hälften av de konsumenter som brukar köpa utländskt griskött säger att den senaste tidens debatt om uppfödningen har påverkat deras köttkonsumtion. Och av de konsumenter som påverkats, säger över 8 av 10 personer att de nu kommer att köpa mer svenskt griskött istället. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Livsmedelsföretagen.

– Det här visar att grisdebatten haft stort genomslag, och det är ytterligare ett tecken på att allt fler svenskar är villiga att betala lite mer för maten och premiera svenska mervärden, säger
Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist, som på måndagen deltar i landsbygdsminister Eskil Erlandssons möte med grisnäringen.

Den senaste tiden, inte minst under EU-valrörelsen, har debatten gått het om grisuppfödningen i andra EU-länder, särskilt Danmark.

Bland svenska konsumenter är det ungefär 60 procent som brukar köpa utländskt griskött – i större eller mindre omfattning, visar undersökningen.  I denna grupp säger nu drygt hälften, 53 procent, att debatten om den utländska grisuppfödningen har påverkat deras inköp.

Och i gruppen som påverkats säger 83 procent att de nu kommer att köpa mer av svenskt griskött istället. En mindre andel svarar att de kommer att minska sin köttkonsumtion överhuvudtaget.

Undersökning finns att ladda ner nedan (pdf)

Demoskop undersökning

Kontaktperson: Peter Wannding, kommunikationschef, Tel: 0730-32 65 13