Företagsenkät: Hur påverkas livsmedelsföretag av vattenavbrott?

Vad händer om ett livsmedelsföretag drabbas av vattenavbrott? Det är en av frågorna som forskningsinstitutet RISE och Statens väg- och transportforskningsinstitut ska besvara i en ny studie som syftar till att stärka Sveriges infrastruktur. Nu efterlyser man mer information från företagen via en enkät som är öppen t o m 19 december.

Över hälften av allt vatten som används i Sverige används inom industrin. De flesta företag är beroende av vatten och ett avbrott i vattenförsörjningen innebära att företagets verksamhet störs, vilket kan leda till ekonomiska förluster och förändrad arbetsbelastning för personal.

Just nu pågår en studie för att ta reda på hur olika näringar i Sverige påverkas ekonomiskt av kortvariga såväl som långvariga avbrott i vattenförsörjningen. Studien utförs av RISE Research Institutes of Sweden och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) inom ramen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint som syftar till att stärka svensk infrastruktur. Studien baseras på en företagsriktad enkätundersökning.

Resultatet av studien blir ett underlag som kommer kunna användas som stöd vid investeringar för att stärka leveranssäkerheten av vatten.

Så kan ditt företag delta i studien

Några av er har kanske redan fått information om enkäten och studie per post men enkäten är öppen för samtliga företag som vill medverka. Klicka här för att delta (www.vti.se/vatten). Enkäten är öppen t o m 19 december 2019.

Alla resultat kommer att presenteras anonymt. Genom att lämna organisationsnummer kan svaren kopplas till företagsstorlek, SNI-kod och län vilket ger möjlighet att dra mer informativa slutsatser av resultaten. För den som samlat vill se frågorna i enkäten finns de här i pdf-format för kommunalt vatten respektive eget vatten.

Kontakt och frågor

För frågor om studien och enkäten vänligen kontakta Josefine Klingberg på mail josefine.klingberg@ri.se eller telefonnummer 070-322 63 14.