Förhandlingschefen informerar: Att tänka på vid övergång till vintertid

Natten mellan den 26 och 27 oktober går Sverige över till vintertid igen. Det innebär att det blir en ”extra” timme att hantera för alla som arbetar eller av andra anledningar är vakna kl. 03.00, då klockan plötsligt blir 02.00 igen. Vilken betydelse har detta på arbetsmarknaden? Innebär det något för de anställdas ersättning i lönekuvertet? Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk reder ut vad som gäller.

Först och främst kan konstateras att omställningen till vintertid har valts till den tidpunkt då ett begränsat antal arbetsplatser bedriver produktion, det vill säga natten mellan lördag och söndag. Antalet medarbetare som berörs av den extra produktionstimmen torde därför inte vara alltför stort inom livsmedelsbranschens avtalsområden.

I praktiken omfattas endast de som arbetar inom kontinuerligt treskift (alternativt fyr/femskift) eller har bevakande funktioner såsom tekniker, elektriker eller motsvarande och är i tjänst klockan 03.00. Anställda som arbetar ständig natt kan givetvis också komma att omfattas.

Övergången till vintertid innebär helt enkelt att arbetspasset natten mot söndagen den 27 oktober blir en timme längre på samma sätt som arbetspasset vid vårens övergång till sommartid blev en timme kortare. Eftersom inget ”löneavdrag” gjordes vid övergången till sommartid ska heller inget ”lönetillägg” göras vid övergången till vintertid.

För arbetare som har timlön gäller följande:

Vanlig timlön utges för de arbetade timmarna under natten mellan den 26 och 27 oktober. Det ges således ingen övertidsersättning, kompensationsersättning eller motsvarande för den ”extra” timmen.

För arbetare som har månadslön samt för tjänstemän gäller följande:

Vanlig månadslön utges för månaden. Ingen övertidsersättning, kompensationsersättning eller motsvarande utgår för den ”extra” timmen.

Observera att det kan finnas lokala överenskommelser vid företagen med andra regler än vad som anges ovan. I sådant fall gäller i första hand det lokala avtalet.

Skulle några frågeställningar eller andra problem uppkomma i anledning av ovanstående så kontakta gärna Livsmedelsföretagens rådgivning på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40