Förhandlingschefen informerar: Avtal ingångna om etableringsanställningar

Livsmedelsföretagen har den 18 juni 2024 tillsammans med Unionen och Livsmedelsarbetareförbundet kommit överens om att anta den nya anställningsformen etableringsjobb för livsmedelsbranschen. Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk berättar mer.

Etableringsjobb är en tidsbegränsad anställning på heltid med avvikelser från såväl 5 § i lagen om anställningsskydd (LAS) som från kollektivavtalade anställningsformer. Anställning i etableringsjobb kan som längst vara i två år.

Den nya anställningsformen är en arbetsmarknadspolitisk kollektivavtalsmodell som kombinerar arbete och utbildning, i högst två år, för att bryta utanförskapet och förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Modellen har utformats av Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna tillsammans med LO och Unionen.

Cirkulär skickas ut i början av juli

Vi kommer i början av juli månad att utsända ett fylligt cirkulär via e-post till våra cirkulärmottagare med detaljerad information om den nya anställningsformen samt om dess tillämpning. Arbetsrättsjurist Nina Lannsjö är särskilt ansvarig för frågor rörande den nya anställningsformen. Det är också Nina som framgångsrikt lett förhandlingarna med våra motparter för att komma överens om antagandet av anställningsformen.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tillönska alla medlemsföretag och deras representanter en trevlig sommar och – i synnerhet – en riktigt härlig förestående Midsommarhelg med mycket god svensk mat och dryck.

Livsmedelsföretagens rådgivningsjour håller öppet som vanligt alla vardagar hela sommaren kl. 09-12 och 13-16 och nås på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

För mer information

Nina Lannsjö

Arbetsrättsjurist och förhandlare