Förhandlingschefen informerar: fördjupningskurs i arbetsrätt

Den 9–10 maj anordnar vi en fördjupningskurs i arbetsrätt på Grand Hotell Saltsjöbaden utanför Stockholm. Kursen vänder sig till medarbetare på våra medlemsföretag som har grundläggande kunskap i arbetsrätt och önskar fördjupning i rättsområdet. Förhandlingschef Henrik van Rijswijk berättar här mer om kursen.  

Mer information och anmälan

Henrik, vad kommer fördjupningskursen att behandla?

– Under de två kursdagarna kommer jag att tillsammans med arbetsrättsjuristerna Linnéa Lindahl och Nina Lannsjö undervisa i arbetsgivares förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och förhandlingsteknik. Vi kommer också att gå igenom vad som kan utgöra facklig verksamhet och rätten till ledighet enligt förtroendemannalagen. Slutligen kommer vi att fördjupa oss i frågor i samband med anställnings upphörande och frågor rörande diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Vad skiljer fördjupningskursen från andra kurser som Livsmedels­företagen erbjuder?

– På den här kursen djupdyker vi i vissa specifika ämnen inom arbetsrätten. Vi varvar teoretisk genomgång av rättsregler och hur dessa har tolkats i Arbetsdomstolens rättspraxis med grupparbeten och casestudier utifrån praktiska frågeställningar. Däremot kommer vi inte gå igenom våra kollektivavtal under fördjupningskursen.

Vem riktar sig fördjupningskursen till?

– Främst till dig som har grundläggande kunskap i arbetsrätt och arbetar med HR och företagsledning. Det finns inget krav att du måste ha gått någon av våra andra kurser. Vi brukar säga att det är bra om man är bekant med exempelvis medbestämmandelagen sedan tidigare och att man arbetar med personalrelaterade frågor i sitt vardagliga arbete. 

Varför hålls kursen på Grand Hotell Saltsjöbaden?

– Grand Hotell Saltsjöbaden är historisk mark för oss som arbetar med arbetsrätt då både Saltsjöbadsavtalet från 1938 och 2022 ingicks där. Det är roligt att kunna erbjuda ett kursställe som har stor betydelse för arbetsrätten. Dessutom är Grand Hotell Saltsjöbaden otroligt vackert beläget med en härlig miljö för deltagarna.

Hur anmäler jag mig till kursen?

– Genom länken nedan kommer du till anmälningssidan för kusen där du också kan läsa mer om tider och annan praktisk information. Har du några övriga frågor om fördjupningskursen är du varmt välkommen att kontakta Nina Lannsjö.

Mer information och anmälan

Kontaktpersoner

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Nina Lannsjö

Arbetsrättsjurist och förhandlare