Förhandlingschefen informerar: Snart dags hantera arbetstidskontot (ATK)

I februari är det hög tid för dig som arbetsgivare att hantera det kollektivavtalade arbetstidskontot. Men hur gör man det på rätt sätt? Vad är viktigt att tänka på och var finns reglerna någonstans? Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk förklarar.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Livsmedelsföretagen

Henrik van Rijswijk:

Så här några veckor in i det nya året är det, som varje år, dags att börja fundera över hanteringen av det kollektivavtalade arbetstidskontot (ATK). Uppgift ska lämnas till anställda om storleken på vad som avsatts till ATK, varje anställd har rätt välja hur uttag av ATK ska ske och företaget ska sedan hantera det på rätt sätt. I denna exposé vill jag berätta lite hur hanteringen av ATK går till, vad du som företagare ska tänka på och var reglerna finns någonstans.

Först och främst kan noteras att avsättningen och nivåer är oförändrade i förhållande till föregående avtalsperiod. Inga summor eller hanteringsmodeller har förändrats.

Arbetare

Reglerna om arbetstidskonto för arbetare, det vill säga de kollektivavtalsreglerade bestämmelserna om arbetstidsförkortning inom branschen, återfinns i Livsmedelsavtalets bilaga C. (I våra branschspecifika avtal, såsom exempelvis Tobaksavtalet och Vin- och Spritavtalet, återfinns motsvarande bestämmelser också i bilagorna C)

Bestämmelserna innebär i korthet att de anställda varje år tjänar in ett belopp utifrån den lön som utbetalats under året. Den anställde kan sedan välja att ta ut beloppet i betald ledig tid, insättning till deltidspensionspremie eller som kontant ersättning.

Det finns några viktiga datum att tänka på gällande detta:

  • Senast den 15 februari ska arbetsgivaren lämna uppgift till den anställde om storleken på den avsättning som gjorts till arbetstidskonto.
  • Senast den 28 februari ska den anställde meddela arbetsgivaren skriftligen hur avsättningen ska utnyttjas, d.v.s. i tid, pengar eller som deltidspensionspremie. Om den anställde inte alls meddelar arbetsgivaren detta ska avsättningen göras som deltidspensionspremie.

Ovanstående regler är dispositiva. Det innebär att man lokalt på företaget kan komma överens i ett lokalt MBL-protokoll om att andra regler ska gälla.

Information om arbetstidskonto för arbetare finns på vår hemsida under ”Blanketter och checklistor” samt i denna länk.

Tjänstemän

För tjänstemän regleras bestämmelserna om arbetstidskonto i tjänstemannaavtalets bilaga 5. Även enligt tjänstemannaavtalet ska en avsättning göras i enlighet med reglerna i avtalstexten men bestämmelserna har delvis en annan utformning än avseende arbetarna. Förfarandet framgår tydligt av avtalstexten.

Notera att ledighet som inte tagits ut under avtalsåret ersätts med pensionspremie. Detta gäller även för tjänsteman som av något skäl inte gör något av de tre valen.

Det är förhållandevis vanligt att man träffar lokala överenskommelser vid företagen om hur reglerna ska tillämpas just vid det företaget.

Information av arbetstidskonto för tjänstemän finns likaledes på vår hemsida under ”Blanketter och checklistor” samt i denna länk

Kontakta oss vid frågor

Kontakta Livsmedelsföretagens jurister vid frågor kring det ovanstående eller annat. Vår rådgivning nås på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.