Förlängning och avslut av åtgärder inom socialförsäkringen

Regeringen har beslutat om förlängning och avslut av ett flertal tidigare beslutade åtgärder inom socialförsäkringen mot bakgrund av covid-19. Vi har sammanfattat dessa för dig som arbetsgivare.

Läkarintyg

Regeringen har beslutat att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden skall vara fortsatt slopat till och med den 30 september 2020. Likaså krävs till den 30 september 2020 inte läkarintyg för sjukpenning från Försäkringskassan till och med dag 21 i sjukperioden. För sjukfall som pågår längre än 21 dagar krävs läkarintyg.

Ersättning för karensavdrag

Regeringen har beslutat att förlänga tiden under vilken den anställde kan få ersättning för karensavdrag till och med den sista september 2020. Den schabloniserade ersättningen har också höjts från och med den 1 juni 2020 och uppgår nu till 804 kr per dag (tidigare 700 kr per dag). Den anställde ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan.

För egenföretagare med F-skatt har regeringen beslutat att förlänga ersättningen om sjukpenning de första 14 dagarna i sjukperioden. Ersättning lämnas i form av schabloniserad sjukpenning med 804 kr per dag. Ersättningen är förlängd till och med den sista september 2020. Egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av kompensation för karensavdrag då de omfattas av reglerna för sjuklön.

Ersättning för sjuklönekostnader april – juli 2020

Regeringen har beslutat att arbetsgivarens kostnader för sjuklön fullt ut ersätts av staten, genom skattekontot, till och med utgången av juli månad 2020.

Ersättning för sjuklönekostnader augusti – september 2020

Under augusti och september månad 2020 kommer staten inte längre att ta det fulla sjuklöneansvaret utan regeringen har beslutat att staten, för augusti och september månad, på grund av coronapandemin kommer att ersätta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader. Ersättning för högre sjuklönekostnader utges då arbetsgivarens sjuklönekostnader överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive avgifter och skatt, och arbetsgivaren får då ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaderna.

Ersättning lämnas till den del sjuklönekostnaderna överstiger:

  • 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad,
  • 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 250 000 men inte 500 000 kronor per månad,
  • 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 500 000 men inte 1 000 000 kronor per månad,
  • 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 000 000 men inte 1 667 000 kronor per månad och
  • 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 667 000 kronor per månad.

Ersättning för sjuklönekostnader januari – mars och oktober – december 2020

Ersättning för högre sjuklönekostnader utges då arbetsgivarens sjuklönekostnader överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive avgifter och skatt. Arbetsgivaren får då ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaderna som redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna januari-mars och oktober-december 2020, dock högst 250 000 kr. Under den aktuella sexmånadersperioden lämnas ersättning till den del sjuklönekostnaderna överstiger:

 

  • 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 1.5 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
  • 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1,5 men inte 3 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
  • 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
  • 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 6 men inte 10 miljoner kronor för sexmånadersperioden och
  • 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 10 miljoner koronor för sexmånadersperioden.

Har du som är medlem i Livsmedelsföretagen frågor utifrån din roll som arbetsgivare kan du alltid  kontakta oss på på telefon 08-762 65 50 eller mejl radgivning@li.se.