Förstärkt livsmedelsstrategi, vildsvin och gårdsförsäljning – Sammanfattning av riksdagsmotioner

Årets motionsperiod i riksdagen är avslutad. I samband med att budgetpropositionen överlämnas till riksdagen kan samtliga ledamöter fritt lämna in motioner i olika frågor. I år inkom 3 711 motioner. Viktigast är oppositionspartiernas budgetförslag, som ofta är genomarbetade och över tid kan få politisk påverkan, men enskilda ledamöter har rätt att motionera om i stort sett vad som helst, från dansbandsmoms till regnbågsblod. Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, har plockat ut relevanta motioner och lämnat en övergripande kommentar utifrån det livsmedelspolitiska området.

De olika typer av satsningar och förstärkningar av livsmedelsstrategin som återfinns bland motionerna är för livsmedelssektorn i stort intressantast, även om det är väl känt att det är lättare att vara generös med skattepengar i opposition än i regeringsställning. Varför en riksdagsmotion om ökade satsningar från företrädare för oppositionspartier inte behöver genomföras, även om sagda person eller parti i framtiden vinner större inflytande.

Vildsvin och gårdsförsäljning engagerar också bland riksdagsledamöterna, ibland med utpräglat lokal prägel. Här återfinns flera motioner, ibland från samma parti. Denna typ av förslag har dock en förmåga att handla mer om att positionera sig på hemmaplan än att åstadkomma verklig förändring.

Listan över livsmedelsrelaterade riksdagsmotioner finns här. Numreringen är efter tidpunkten då de lämnats in till riksdagens kansli och kan ändras i efterhand. Eventuella motioner som kunde ha varit med på listan, men som saknas beror på Livsmedelsföretagens manuella utvärdering av motionerna.

Har du som medlem några frågor eller tankar om enskilda motioner eller andra livsmedelspolitiska strömningar är du alltid välkommen att kontakta oss på Livsmedelsföretagen.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert