Gå med i ”Mer mat – fler jobb” och öka företagets lönsamhet

Projektet Mer mat – fler jobb ska bidra till en starkare livsmedelsproduktion i Sverige. Som ett led i detta erbjuds företag inom livsmedelskedjan utbildning och rådgivning inom bland annat rekrytering, företagsanalys och kompetensutveckling. Här kan du läsa mer om projektet och vad de kan hjälpa ditt företag med.

Målet med Mer mat – fler jobb är att företag inom hela livsmedelskedjan lättare ska kunna växa och anställa för att på så sätt producera mer mat. Arbetet pågår för fullt, fler och fler företag ansluter sig till projektet. För fullständig information hänvisar vi till projektets hemsida Matjobb.se.

 

Projektet erbjuder för närvarande fyra olika insatser för ditt företag:

  1. Kompetensutveckling för industriell livsmedelsproduktion
  2. Företagsanalys
  3. Kompetensutveckling
  4. Rekrytering

1. Kompetensutveckling för industriell livsmedelsproduktion

Livsmedelsföretagen har tillsammans med våra företag varit med och tagit fram en industrigemensam modell för att på ett effektivt och framgångsrikt sätt kompetenssäkra personal inom industriell livsmedelsproduktion. Genom projektet Mer mat – fler jobb erbjuder vi medarbetare i livsmedelsföretag att testa branschmodellen Industriteknik Bas. Med rätt kompetens hos dina medarbetare – och hos dem du vill anställa – säkrar du fler kvalificerade medarbetare i produktionen och ökar din konkurrenskraft.

Industriteknik Bas är en del av Svensk Industrivalidering och den modell branschen står bakom. En kompetenscoach går tillsammans med dig som företagare igenom företagets kompetensstrategi. Utifrån denna väljer ni ut medarbetare som ska få genomgå det digitala tester beroende på utfall erbjuder projektet även kompletterande utbildning. Medarbetare som klarar testet får ett intyg på sin kompetens och du som företagare får mer kvalificerad arbetskraft som kan bidra till en konkurrenskraftig produktion och ökad lönsamhet.

Genom att testa dina medarbetare gentemot branschmodellen Industriteknik Bas har du större möjligheter att sätta in utbildningsinsatser där de verkligen ger resultat. Du erbjuds branschmodellen och viss kompletterande utbildning som är kostnadsfri, företaget bidrar med sin tid.

För mer information om hur branschmodellen Industriteknik Bas kan utveckla ditt företag kan du kontakta Emilia Eneman 072 169 34 04 eller emilia.eneman@li.se.

2. Företagsanalys

Mer mat – fler jobb erbjuder dig som jobbar i livsmedelskedjan en rabatterad företagsanalys. Tillsammans med en erfaren affärsrådgivare från Ludvig & Co går vi igenom företagets ekonomiska förutsättningar och hur du bäst möter dina kompetensutmaningar genom kompetensutveckling eller rekrytering. Målet är att du ska få de verktyg som krävs för att driva vidare ditt företag mer lönsamt än idag.

Normalt kostar en företagsanalys 12 000 kr men som deltagare i MMFJ-projektet betalar du enbart 2 900 kr exkl. moms.

Du som vill anmäla dig till en företagsanalys eller bara få veta mer om företagsanalysen – kontakta Linda Sundström 070-586 5240 eller linda.sundstrom@lrf.se.

3. Kompetensutveckling

Mer mat – fler jobb  vill att du som driver ett livsmedelsföretag ska ha rätt förutsättningar som bidrar till att du och ditt företag växer och utvecklas. Kurser och utbildningar är ett sätt att öka kunskapen inom olika områden, samtidigt som du knyter kontakt med andra i en liknande yrkesroll som du har.

Alla våra kurser och utbildningar bygger på de behov som kommer fram ur företagsanalyserna med Ludvig & Co eller vid test av Industriteknik Bas. Så här långt kan vi erbjuda kurser i allt från ledarskap, marknadsföring och ekonomi. Kurserna erbjuds digitalt och du hittar dem på vår kurssajt.

Hör av dig till Ing-Marie Jirhed 070-299 1095 eller ingmarie.jirhed@lrf.se om du vill veta mer eller om du vill boka in en utbildning för dig och/eller dina medarbetare.

4. Rekrytering

För att bättre kunna stötta livsmedelsföretag som behöver rekrytera nya medarbetare har Arbetsförmedlingen regionala arbetsförmedlare runt om i landet kopplade till Mer mat – fler jobb. De regionala arbetsförmedlarna har läst in sig lite extra på de speciella krav och förutsättningar som livsmedelsföretag kan ha.

Närmaste arbetsförmedlare för din region hittar du här. Hör av dig till vederbörande för att ta reda på mer om hur Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att hitta rätt personal – både inför säsongen och på sikt.