Gemensamt svenskt-finskt möte för ökad livsmedelsexport

Vd Björn Hellman, exportansvarig Rasmus Bäckström och chefekonom Carl Eckerdal deltog 8 mars på svensk-finskt möte för en ökad livsmedelsexport. Mötet leddes av statssekreterare Oskar Magnusson och Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid finska jord- och skogsbruksministeriet. Under mötet i Stockholm diskuterades även kriget i Ukraina och hur det kan komma att påverka den nationella livsmedelsförsörjningen samt den globala marknadssituationen.

Mötet leddes av statssekreterare Oskar Magnusson och Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid finska jord- och skogsbruksministeriet.

Det svensk-finska samarbetet för en ökad livsmedelsexport inleddes 2018. Sedan dess har länderna gjort ett antal gemensamma aktiviteter på den globala marknaden för att marknadsföra och sälja nordisk mat.

Vid mötet i Stockholm diskuterades det bilaterala samarbetet för en ökad livsmedelsexport och att livsmedelssäkerhet och robusthet i livsmedelskedjan är väsentliga delar i beredskapsarbetet.

Carl Eckerdal redogjorde för hur den svenska livsmedelsexporten mår. Värdet av svensk livsmedelsexport ökade med nästan 8 procent under 2021 och det totala exportvärdet är idag cirka 62 miljarder kronor.

– Det finns en stor potential för våra länder att öka vår globala marknadsandel och även öka livsmedelsproduktion i Norden säger Carl Eckerdal. Livsmedelsföretagen har som mål att svensk livsmedelsexport ska uppgå till 100 miljarder 2025.

– Det är glädjande att både Finland och Sverige värdesätter och prioriterar livsmedelsexporten. Vi har unika nordiska produkter i världsklass som är redo för den internationella arenan, avslutar Björn Hellman.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41