Gilla Jobbet landet runt – arbetsmiljöevenemang från Norrbotten till Skåne!

I oktober och november 2022 kommer forskare och andra arbetsmiljöexperter till Luleå, Malmö, Göteborg, Karlstad och Växjö. Det bjuds på kunskap, samtal och inspiration för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

I oktober och november 2022 kommer Gilla Jobbet tillsammans med forskare och andra experter till dessa orter:

  • Luleå, 13 oktober
  • Malmö, 18 oktober
  • Göteborg, 20 oktober
  • Karlstad, 25 oktober
  • Växjö, 9 november
  • Sänds även digitalt den 9 november

Experterna kommer berätta om arbetsglädjen och det goda samarbetet, kris och mental belastning, friskfaktorer och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hur man kan få ned antalet olyckor med en positiv rapporteringskultur, det fortsatta arbetet med sexuella trakasserier, och om arbetsförmåga och arbetsanpassning.

Anmälan

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

Gilla Jobbets aktiviteter är kostnadsfria. Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert