God tillväxt i tredje kvartalet, men det grova våldet oroar

För den svenska livsmedelsindustrin präglades Q3 2019 av god tillväxt på hemmamarknaden, ökande export och stigande råvarukostnader. Samtidigt oroas och påverkas företagen av det allt grövre våldet i samhället. 39% av Livsmedelsföretagens medlemmar uppger att deras anställda känner en ökad otrygghet på väg till och från jobbet och 42% har förändrat sina säkerhetsåtgärder eller tror att det kan bli aktuellt inom kort.

 

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev visar att den positiva tillväxten under årets andra kvartal fortsätter även under det tredje, uttryckt i index 65. Sedan Livsmedelsföretagen började mäta utvecklingen för 10 år sedan har det bara hänt tre gånger tidigare att försäljningsindex överträffat värdet 60 minst två kvartal i följd.

− Uppenbarligen har svenskproducerade livsmedel fortsatt vind i seglen. Nu får vi se om årets avslutande och viktigaste kvartal stänger lika starkt. Företagens försäljningsprognos för det kommande halvåret talar dessvärre inte för att så blir fallet. Men skulle Q4 utmärka sig och öka mer än halvårsprognosen kan det ses som ett kvitto på att branschen lyckas hävda sig i en extremt konkurrensintensiv sektor, där importandelen sedan Sveriges EU-inträde 1995 ökat från 20 procent till 50 procent, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Den svenska livsmedelsexporten ökade också under tredje kvartalet, uttryckt i index 61. Årets inledande kvartal började dock mer trevande på exportsidan och det sätter fortfarande spår i statistiken. Värdemässigt märks en tydligare uppgång av svensk livsmedelsexport, vilket hänger samman med en allt svagare krona.

− Så här långt under året visar SCB:s exportstatistik en uppgång för livsmedel på cirka 6,2 procent. Om tillväxten håller i sig året ut skulle det totala exportvärdet för svenska livsmedel 2019 uppgå till ca 53 miljarder SEK. Ska vi nå målet om 100 miljarder SEK i exportvärde till år 2025 måste tillväxttakten öka till ca 11 procent per år. Det vore en bedrift men långtifrån omöjligt. Från mitten av 90-talet och sex år framåt låg den genomsnittliga exporttillväxten på just 11 procent per år, säger Carl Eckerdal.

Här kan du ladda ner Konjunkturbrevet i sin helhet

Den grova brottsligheten oroar och påverkar

Sverige har de senaste åren upplevt en tydlig upptrappning av antalet skjutningar och bombdåd i en omfattning som saknar motstycke i länder som inte befinner sig i krig. Den svenska livsmedelsindustrin består av små och stora företag som verkar över hela landet, i centrala lägen liksom i tätorternas utkanter. Av den anledningen har Livsmedelsföretagen för första gången bett sina medlemsföretag svara på om, och hur, de har påverkats av upptrappningen inom den grova brottsligheten.

− Våra medlemmar och deras anställda är inte målen för bombdåden och skjutningarna, men de påverkas ändå på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan. Företagen befinner sig mitt i verkligheten och de ser detta komma. Nu måste statsmakten vidta kraftfulla insatser för att få bukt med brottsligheten och göra tillvaron trygg och säker för alla laglydiga medborgare. I annat fall riskerar man att urholka de mest grundläggande förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet. Det här är något som staten inte får eller har råd att misslyckas med, säger Carl Eckerdal.

42 procent av företagen uppger att de antingen redan vidtagit säkerhetshöjande åtgärder för sin personal och sina anläggningar eller att det kan bli aktuellt inom kort. En nästan lika stor andel, 39 procent, säger att deras personal känner en ökad otrygghet på väg till och från arbetsplatsen. 42 procent av medlemsföretagen anger att brottsutvecklingen i en vidare mening påverkar det lokala näringslivsklimatet negativt eller till och med mycket negativt. Som med allt annat idag är det en kort resa från det lokala till det globala.

− Nästan två tredjedelar av våra medlemsföretag upplever i sina kontakter med kunder och kollegor i andra länder att Sveriges rykte har försämrats till följd av den upptrappade våldsspiralen. Av Sveriges livsmedelsindustri är 55 procent utlandsägd, och det vore naivt att tro att brottsutvecklingen i Sverige inte riskerar att påverka framtida investeringsbeslut, vilket också 24 procent av företagen svarar att de känner oro inför, säger Carl Eckerdal.

Antal svarande företag i Livsmedelsföretagens enkät var 85 stycken som tillsammans omsatte 90 miljarder kronor 2018, motsvarande knappt halva omsättningen i svensk mat/dryckesproduktion 2018.

Här kan du ladda ner Konjunkturbrevet i sin helhet

Stora delar av svensk industri påverkad av våldet

Carl Eckerdal är chefekonom för både Livsmedelsföretagen och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, vars medlemsföretag tillsammans utgör ca 25 procent av svensk industri. Carl har ställt frågor om brottslighetens och våldets påverkan till medlemmar i båda organisationerna, och det är uppenbart att Livsmedelsföretagens medlemmar inte är ensamma om att oroas av utvecklingen.

Slår man ihop svaren från Livsmedelsföretagen och IKEM så uppger 27% av företagen att den grova brottsligheten är mycket negativ för det lokala näringslivet. 62% upplever att våldet har skadat Sveriges varumärke utomlands, och 32% har förändrat sina säkerhetsåtgärder eller tror att det kan bli aktuellt inom kort.

− Att det finns vissa skillnader i svaren mellan IKEM och Livsmedelsföretagen har sannolikt att göra med att livsmedelsindustrin i större utsträckning har sin verksamhet i städerna eller i närliggande förorter där de flesta av de här grova brotten sker. Men oavsett bransch så är det uppenbart att många företag är oroade och mer eller mindre påverkade av den grova brottsligheten. Om inget görs så riskerar ringarna på vattnet att bli till stormvågor, säger Carl Eckerdal.

Här hittar du de sammanslagna svaren från Livsmedelsföretagen och IKEM som en bilaga till Konjunkturbrevet.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98

Daniel Emilson

Presschef
Skicka e-post till Daniel
08-762 65 13, 076-275 83 60