Handeln vilseleder i sina försök att stoppa EU-kommissionens lagförslag mot otillbörliga affärsmetoder

EU-kommissionen vill genom en ny lag stävja otillbörliga affärsmetoder som missgynnar mindre livsmedelsleverantörer. Handeln och ett antal djurrättsorganisationer utnyttjar nu ett ändringsförslag från en enskild parlamentsledamot för att bilda opinion mot EU-kommissionens ursprungliga lagförslag. Vi bad Rasmus Bäckström på Livsmedelsföretagen förklara vad som egentligen pågår i Bryssel.

Europaparlamentet.

UPPDATERING 25 OKTOBER

Trots massiva påtryckningar från handelns organisationer röstade Europaparlamentet ja till att omgående inleda förhandlingar om lagförslaget med EU-kommissionen och medlemsländerna. En viktig delseger för EU:s livsmedelsproducenter alltså. Du kan läsa mer om omröstningen på Europaparlamentets hemsida.

Rasmus, kan du ge oss lite mer bakgrund kring den här snåriga frågan?

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag som ska stävja ett antal otillbörliga affärsmetoder som missgynnar leverantörerna i livsmedelskedjan, både lantbrukare och livsmedelsproducenter. Det rör sig t ex om sena betalningar, sena ändringar i beställningar, att leverantören får betala för svinn som äger rum i köparens lokaler men inte är leverantörens fel samt övervältring av kostnader för kampanjer och reklam. För att få stopp på detta vill EU-kommissionen införa krav på tydligare avtal och förbjuda vissa metoder helt och hållet.

Därefter har det tillkommit ett ändringsförslag från en EU-parlamentariker. Vad går det förslaget ut på?

När EU-parlamentets jordbruksutskott granskade kommissionens förslag listades ytterligare åtgärder för att stärka leverantörernas roll gentemot handeln. Bland annat la en enskild parlamentsledamot fram ett välment men dåligt formulerat ändringsförslag som går ut på att handelskedjorna inte ska kunna ställa miljö- och djurskyddskrav som går längre än gällande lagstiftning. Förslaget har tyvärr röstats igenom i jordbruksutskottet, men det har inga som helst realistiska möjligheter att gå igenom i förhandlingen med ministerrådet som är nästa steg innan förslaget kan bli verklighet.

Så trots att ändringsförslaget inte kommer gå igenom har Svensk Handel och ett antal konsument- och djurrättsorganisationer reagerat kraftigt på det. Varför då?

Det handlar om att handeln vill fördröja processen i parlamentet och ytterst om att helt och hållet försöka stoppa kommissionens lagförslag om att förbjuda vissa affärsmetoder i livsmedelskedjan. Svensk Handel och dess europeiska organisation EuroCommerce motsätter sig kraftfullt kommissionens förslag, eftersom det riskerar att begränsa handelns makt över sina leverantörer.

Handeln utnyttjar nu EU-parlamentarikerns ändringsförslag för att kasta grus i maskineriet genom att försöka tvinga fram nya omröstningar i parlamentet, trots att man rimligen är helt medveten om att ändringsförslaget inte har några som helst utsikter att bli verklighet. Genom att felaktigt hävda att det finns en reell risk för att handeln inte längre kommer att kunna ställa högre krav på djurskydd än lagen föreskriver, har handelns organisationer lyckats få med sig flera av Europas djurrätts- och miljöorganisationer på sin fördröjningstaktik.

Vad är Livsmedelsföretagens position i den här frågan?

Vi stöder EU-kommissionens ursprungliga förslag, eftersom det är tydligt att våra medlemmar också drabbas av handelns affärsmetoder och vi ser det som en möjlighet att få Konkurrensverket i Sverige att bli mer aktiva i frågan. Vi och vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope anser dock att alla leverantörer ska omfattas, och inte bara små och medelstora företag som kommissionen föreslagit.

Vad tycker du om att handeln bedriver den här sortens påverkansarbete?

Det är helt i sin ordning att Svensk Handel bedriver lobbying mot ett lagförslag från kommissionen som man inte gillar. Det skulle vi också kunna göra och det är fullt legitimt. Men det som stör oss är att man försöker få det att se ut som att man står upp för högre miljö- och djurskyddskrav när det i själva verket handlar om att man inte vill ha några ovälkomna begränsningar i handelns villkor gentemot leverantörerna.

Beslutsprocesserna på EU-nivå är tyvärr väldigt obekanta för såväl allmänhet som medier och NGO:s. Därför ser nästan ingen igenom när Svensk Handel försöker att få det att se ut som att ändringsförslaget vad gäller miljö- och djurskyddskrav faktiskt riskerar att gå igenom. I DN:s artikel om saken talar Svensk Handel och IKEA om EU-parlamentarikerns förslag som ”EU:s förslag” och ”inriktningen från EU”. Det är direkt felaktigt. Det är som att ta en motion från en enskild riksdagsledamot och ge det samma tyngd som en proposition från regeringen.

Med sin vilseledande retorik har Svensk Handel fått ett antal NGO:s att ansluta sig till handelns linje. Förutom att detta är en oschysst metod att få andras stöd i sin lobbying så bidrar man aktivt till att förmörka bilden av EU. Det kanske kortsiktigt kan bidra till att handeln uppnår sitt mål, men långsiktigt eroderar man allmänhetens förtroende för EU vars betydelse för svensk handel och det svenska näringslivet inte kan överskattas.

Vill du veta mer?

Intervju med Rasmus Bäckström i Livsmedel i Fokus:

http://livsmedel.se/nyheter/lagforslag-om-oschyssta-metoder-splittrar-handel-och-producenter/

Mer information om syftet med direktivförslaget:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_en.htm

Direktivförslaget:

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0173&from=en

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80