Har ditt företag drabbats av felaktiga beslut från kommun eller myndighet?

Om svaret är ja (och du är medlem i Livsmedelsföretagen) får du gärna höra av dig! Sedan snart ett år tillbaka erbjuder vi våra medlemsföretag rådgivning och i vissa fall ekonomisk stöttning i förvaltningsrättsliga ärenden. Vi bad Hanna Bergström, jurist på Livsmedelsföretagen, att berätta mer om vilken hjälp företagen kan få.

Hej Hanna! Du är ansvarig för den här satsningen på Livsmedels­företagen. Varför började vi erbjuda den här hjälpen?

Vi upplever det som att allt fler svenska livsmedelsproducenter drabbas av felaktiga beslut från kommuner och statliga myndigheter. Vi har också sedan en tid tillbaka sett en ökad efterfrågan från våra medlemsföretag på hjälp och stöttning i förvaltningsrättsliga ärenden.

Som livsmedelsproducenter omfattas våra medlemsföretag av förvaltningsrättslig lagstiftning, som på livsmedelsområdet många gånger även regleras på EU-nivå. Därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda stöttning i dessa förvaltningsrättsliga ärenden, för att medlemsföretagen lättare ska kunna tillvarata sin rätt i den förvaltningsrättsliga processen och för att skapa bättre förutsättningar för livsmedelsindustrin som helhet. Livsmedelsföretagen förstärker på så sätt även arbetet med regler och villkor inom den uppdaterade livsmedelsstrategin.

Kan du ge några exempel på vilka sorts frågor företagen kan få hjälp med?

På ”juridiska” handlar det om ärenden som kan vara föremål för en förvaltningsrättslig prövning genom överklagbara beslut eller ansökningsförfaranden i domstol. Lite mer konkret så kan det till exempel vara frågor om märkning av produkter, hygien i förhållande till produktion av livsmedel och arbetsmiljöfrågor.

Vad innebär ”rådgivning och ekonomisk stöttning” mer konkret?

Livsmedelsföretagen ger rådgivning i allt ifrån hur ett medlemsföretag ska förstå innebörden av ett beslut till hur den juridiska processen vid till exempel ett överklagande eller en ansökan om utdömande av vite går till. Vi hjälper medlemsföretagen att analysera och tolka lagstiftning och gör en preliminär bedömning av de rättsliga förutsättningarna att vinna framgång i en process mot myndighet eller kommun. I vissa särskilda fall kan Livsmedelsföretagen bidra med ekonomisk stöttning till medlemsföretag som väljer att driva sitt ärende med hjälp av vår samarbetande Advokatbyrå Marlaw.

Hur ser den juridiska gången ut, i grova drag? Var och hur avgörs den här sortens frågor?

Vanligtvis är det en myndighet eller en kommun som inleder ett ärende hos ett medlemsföretag. Ett ärende kan leda till ett överklagbart beslut av myndighet eller kommun, som i sin tur kan överklagas till högre instans, t.ex. länsstyrelse eller förvaltningsrätt. Ett ärende i förvaltningsrätt kan avgöras genom dom eller beslut, som i sin tur i de flesta fall kan överklagas till kammarrätt och ytterst Högsta förvaltningsdomstolen, men för detta krävs det vanligtvis prövningstillstånd.

När bör jag som medlem höra av mig till Livsmedels­företagen och be om hjälp?

Ju tidigare desto bättre! Om ni som medlemsföretag har fått ett beslut eller det har inletts en ansökan om t.ex. utdömande av vite i förvaltningsdomstol får ni gärna kontakta oss på Livsmedelsföretagen så fort som möjligt. Tänk på att det ofta gäller en tidsfrist på tre veckor från det att ni fick del av beslutet, inom vilken det går att överklaga ett beslut. För ansökningsförfaranden kan det också finnas en tidsfrist inom vilken medlemsföretaget har möjlighet att yttra sig. Det är därför bra att vara ute i god tid.

Maila oss gärna på forvaltningsratt@li.se eller ta en direktkontakt med mig eller någon av mina kollegor via 08-762 65 50 och radgivning@li.se.

Kontaktperson på Livsmedels­företagen

Hanna Bergström

Arbetsrättsjurist och förhandlare