Hur ordnar ditt företag vattenförsörjningen?

Den statliga VA-beredskapsutredningen ska lämna sitt betänkande i november. Livsmedelsföretagen har därför ombetts att bidra med faktaunderlag om vattenförsörjningen inom livsmedelsindustrin. Patrik Strömer, ansvarig för totalförsvar och försörjningsförmåga, efterlyser nu information från våra medlemsföretag.

Den statliga utredningen ”Ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster”, även kallad VA-beredskapsutredningen, ska lämna sitt betänkande i november i år. I sitt arbete behöver utredningen bättre kunskap om förhållandet inom svensk livsmedelsförädling, och här har du som medlemsföretag en stor möjlighet att bidra. Ju bättre underlag vi kan leverera, desto större möjlighet har vi att påverka utredningen i en riktning som utgår från företagens behov och förutsättningar.

Kommunerna ansvarar för omkring nio miljoner användares vatten, och den återstående miljonen får sitt vatten från enskilda brunnar. VA är alltså i huvudsak ett kommunalt ansvar. Men att det finns olika lösningar skapar bättre flexibilitet i kris. Utredningen har ställt en del frågor till Livsmedelsföretagen, och då behöver vi ett bättre faktaunderlag. Ju fler företag som besvarar dessa frågor, desto bättre överblick och möjligheter att påverka.

Fem korta frågor om vattenförsörjning

Vi är tacksamma för alla svar vi kan få in, både korta och långa. Om en viss fråga inte är relevant för ditt företag kan du hoppa över den, och om du känner att någon viktig aspekt saknas får du gärna lägga till det.

  1. Använder ditt företag kommunalt vatten eller har tillgång till vatten på annat sätt?
  2. Om det är kommunalt vatten, hur ser dialogen ut med kommunen? Finns nödvattenplan i kommunen?
  3. Används processvatten (alltså inte av dricksvattenkvalitet) i någon utsträckning?
  4. Har ditt företag gjort några investeringar för att säkra eller förbättra vattenförsörjningen?
  5. VA-taxor idag sätts utifrån självkostnadsprincipen. Skulle det innebära någon fördel eller nackdel om vatten till företagskunder kan prissättas som en kommersiell insatsvara?

Skicka gärna dina svar till Patrik Strömer, näringspolitisk expert inom totalförsvar och försörjningsförmåga, på patrik.stromer@li.se eller 0725-055743.

Tack!

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert