Information om krigsorganisering och krigsplacering för privata företag

Svenskt Näringsliv sammanfattar vad krigsorganisering och krigsplacering innebär för privata företag.

Under det senaste året har frågan om krigsorganisering och krigsplacering inom privata företag aktualiserats och diskuterats. Inte minst beroende på att myndighetsföreträdare från tid till annan tagit upp behoven men också då många företag är angelägna att bidra till utvecklandet av Sveriges krigsberedskap och totalförsvar. Den utmaning som dock fortsatt föreligger är att behovsbilden ännu inte är tydliggjord avseende vilken verksamhet det är som är av särskild vikt för totalförsvaret och därmed måste kunna upprätthållas.

För att tydliggöra vad krigsorganisering och krigsplacering både är och inte är och vad det innebär för privata företag, har Svenskt Näringsliv tagit fram en sammanfattande beskrivning av läget.

Läs mer: Säkerhetspolitik och totalförsvar

Krigsorganisering och krigsplacering inom privata företag

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert