Kadmiumhalter under gränsvärdet

SVT rapporterar om en analys som Livsmedelsverket låtit göra av kadmiumhalten i olika pastasorter. Halterna varierar en del mellan olika pastasorter och pastamärken, men viktigast är att samtliga undersökta produkter ligger långt under EU:s gränsvärden för kadmium i vete.

Kadmium finns naturligt i marken (berggrunden) och tas upp i mycket små mängder i mycket av det vi äter, bland annat fröer, ris, frukt, pasta och grönsaker. Halterna av kadmium varierar mycket och det kan finnas stora regionala och lokala skillnader. Halterna kan t o m variera mellan olika delar av samma åker/odling. Det gör att kadmiumhalten kan variera mellan olika produktpaket av samma pastasort och/eller märke.

Livsmedelsverket har inte kommit med rådet att minska konsumtionen av pasta på grund av analysresultaten. Livsmedelsverkets kostrelaterade råd kopplat till kadmium lyder:

  • Ät varierad kost
  • Se till att kroppen får tillräckligt med järn.
  • Minska på eller undvik mat som kan innehålla mycket kadmium, som lever och njure, det bruna köttet från krabba och vildväxande snöbolls- och kungschampinjoner.