Katia Storm, vad frågar medlemsföretagen om?

Katia Storm är jurist och förhandlare på Livsmedelsföretagen, och hon svarar även på frågor som medlemmar skickar till Arbetsgivarjouren. Vi frågade Katia vad Arbetsgivarjouren gör och vilka sorts frågor de brukar få hantera.

Katia Storm, jurist och förhandlare på Livsmedelsföretagen

 

Hej Katia! Vad är Arbetsgivarjouren?

Arbetsgivarjouren är medlemsföretagens direkta linje in till Livsmedelsföretagens experter på kollektivavtalen och de som arbetar med de fackliga förhandlingarna. Där ska medlemsföretagen snabbt få rådgivning i frågor kring arbetsrätt, kollektivavtal eller arbetsmiljö.

Varje vardag mellan kl 09.00 och 16.30 finns en förhandlare tillgänglig på telefon eller e-post för att svara på frågor från medlemsföretagen. De flesta frågor som kommer in är sådana som vi direkt kan svara på, men en del är lite mer komplicerade vilket gör att vi behöver göra lite utredningsarbete innan vi kan ge ett korrekt svar.

Hur många är ni som svarar på frågor?

På Livsmedelsföretagen kommer vi från och med vecka 36 vara sex förhandlare. Vi har även en expert inom arbetsmiljö, Pernilla Lindskog, som bistår oss med svar på arbetsmiljöfrågor. Tillsammans ger våra olika kompetenser en heltäckande palett för att kunna besvara medlemmarnas frågor. Varje dag finns en förhandlare tillgänglig som man når genom rådgivningsnumret eller e-postadressen.

Vi har samlat all kontaktinfo och ett antal korta filmer med svar på de vanligaste frågorna här: Rådgivning i arbetsgivarfrågor

Vilka frågor är vanligast överlag?

Förutom de vanligaste frågorna, som t ex vilken är lägsta lönen för en anställd eller hur arbetstiden ska förläggas i frågeställarens verksamhet, är det även frågor kring personalhantering såsom misskötsamhet, hantering av uppsägning eller avskedande. Frågor kring semester och helglön ökar ofta inför eller efter att dessa infaller.

Vilka frågor kommer in under sommaren och efter semestern?

Vi får mycket frågor som relaterar till olovlig frånvaro, t ex när anställda är borta längre än den beviljade semestern och hur sådana ärenden ska skötas. Vi rekommenderar att arbetsgivaren i sådana fall är aktiv med att försöka få kontakt med arbetstagaren. Olovlig frånvaro är mycket allvarligt och kan vara grund för uppsägning, men arbetsgivaren måste vara aktiv och försöka få kontakt med arbetstagaren för att få reda på orsaken till frånvaron, samt påtala att arbetstagaren måste inställa sig till arbetet.

Har du fått några särskilt svåra frågor på sistone, eller några frågor som sticker ut på något sätt?

Frågor som rör personliga ärenden kring rehabilitering vid psykisk ohälsa eller brottsliga aktiviteter där mycket gäller bevisföringen är alltid utmanande.

Om du vill veta mer om Livsmedelsföretagens arbete med arbetsgivarfrågor har vi samlat en hel del information på sidan Arbetsgivarfrågor.