fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Arbetsgivarfrågor

Livsmedelsföretagen har en omfattande rådgivning till medlemsföretagen inom områdena arbetsrätt, förhandlingar och arbetsmiljö. Livsmedelsföretagen tecknar kollektivavtal och arbetar ständigt med att utveckla dessa. Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön i branschen och vi har en nollvision för olyckor på arbetsplatserna.

Fakta om arbetsrätt och andra arbetsgivarfrågor
Dokument och blanketter

Kollektivavtal

Våra kollektivavtal behöver kontinuerligt utvecklas så att de möjliggör effektiva och konkurrenskraftiga verksamheter. En högt prioriterad uppgift för Livsmedelsföretagen är därför att arbeta tillsammans med fackförbunden och företagsrepresentanter för att modernisera kollektivavtalen.

Livsmedelsföretagen är en av parterna i Industriavtalet och huvuddelen av våra avtalsförhandlingar förs i enlighet med dess regler. Industriavtalet syftar till att förstärka industrins konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens anställda. Avtalet innebär också en tydlig markering av industrins lönenormerande roll och det innehåller utförliga bestämmelser om förbundsavtalsförhandlingar.

Livsmedelsföretagen har tecknat kollektivavtal för de flesta anställda i livsmedelsföretag som gäller i tre år från den 1 april 2020. Dessa avtal är tecknade med Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. För konditorier, butiker, ostföretag, glassföretag och äggförsäljningsfirmor träffar vi också avtal med Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurangfacket. Här kan du läsa våra kollektivavtal.

Inom samarbetsorganet Arena diskuteras bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och jämställdhet med motparterna på tjänstemannaområdet. Parterna håller gemensamma seminarier om lönebildning där en enhetlig modell för lönesättning av alla tjänstemän presenteras och diskuteras. Som ett led i satsningen på lönebildning genomför parterna också gemensamma besök på företag för att stödja den lokala tillämpningen. Forum är ett samarbetsorgan med Livsmedelsarbetareförbundet som behandlar såväl arbetsmiljöfrågor som förhandlingsfrågor.

Livsmedelsföretagen deltar också i den sociala dialog för livsmedelsbranschen som förs på EU-nivå.

Omfattande rådgivning

En viktig uppgift för Livsmedelsföretagen är att företräda medlemsföretagen i centrala medbestämmande- och tvisteförhandlingar samt i rättegångar i arbetsrättsliga tvister.

Vi har en omfattande rådgivning till medlemsföretagen inom områdena arbetsrätt, förhandlingar och arbetsmiljö. För varje avtalsområde (delbransch) har vi en förhandlare som genomför avtalsförhandlingar och hjälper företagen med rådgivning i arbetsgivarfrågor och vid tvister. Vår rådgivning når du under kontorstid på telefon 08-762 65 50. Du kan också maila din fråga till radgivning@li.se.

I faktabanken har vi samlat fakta om de viktigaste arbetsgivarfrågorna.

Vi tar också fram informationsmaterial, checklistor och blanketter till stöd för företagens hantering av personalfrågorna, länkar. Det webbaserade Rehabverktyget används av chefer med rehabiliteringsansvar. Allt detta och mycket därtill finns i vår dokumentdatabas.

Information om viktigare förändringar i arbetsgivarfrågor sänds fortlöpande till samtliga medlemsföretag i cirkulär. Nyhetsbrevet ArbetsgivarNytt skickas till de företagsrepresentanter som anmält sig som prenumeranter och där informeras om nyheter inom arbetsrätt, arbetsmiljö och EU-frågor. Aktuella domar från Arbetsdomstolen sammanfattas och kommenteras.

Utbildningar om arbetsrätt och arbetsmiljö hålls regelbundet på varierande platser i landet. Vi håller ofta utbildningar ute på företagen som är anpassade till det enskilda företagets behov och önskemål.

Arbetsmiljö

Livsmedelsföretagen arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön i branschen och vi har en nollvision för olyckor på arbetsplatserna.

Vi är också involverade i olika forskningsprojekt som syftar till förbättringar exempelvis när det gäller ergonomi och säkerhetskultur. I flera projekt har särskild uppmärksamhet riktats mot styckarnas arbetsmiljö.

LIA är ett webbaserat system för det systematiska arbetsmiljöarbetet som är anpassat till branschens förutsättningar. Systemet inkluderar rapportering av tillbud och olyckor. Ett antal livsmedelsföretag har infört LIA och de är nu involverade i att utveckla systemet.

Många medlemsföretag ingår i vårt arbetsmiljönätverk där vi samverkar för att nå konkreta förbättringar av arbetsmiljön.

I faktabanken finns mycket av det du som arbetsgivare behöver för att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.