fbpx
Hoppa till innehåll

Vi finns i hela Sverige

Livsmedelsindustrin är en av Sveriges mest geografiskt spridda industrier, med företag från Visby till Uddevalla och från Ystad till Haparanda. På många platser runtom i landet är industrin den största arbetsgivaren och bidrar till att hålla hela Sverige levande.

Om du reser genom den svenska landsbygden är sannolikheten stor att du åker förbi ett antal livsmedelsproducenter. En av anledningarna är råvaror. Landets bönder levererar runt 70 procent av sin produktion till livsmedelsindustrin för vidare förädling. Livsmedelsföretagen ligger därför ofta nära sina råvaruproducenter, vilket gör att ingen annan industri kan visa upp samma spridning som livsmedelsindustrin. 

De flesta orter och städer i Sverige kan uppvisa minst ett livsmedelsföretag, som förutom att producera livsmedel skapar viktiga och meningsfulla jobb. Från Pågens bageri i Malmö i stadsdelen Rosengård till Nyåkers Pepparkakor i Västerbottens inland. Ofta är enskilda livsmedelsföretag ortens, bygdens eller stadens viktigaste privata arbetsgivare. På kartan här bredvid ser du ett representativt urval av våra 800 medlemsföretag, vad de producerar och hur många de sysselsätter. 

Våra medlemsföretag

Livsmedelsföretagens 800 medlemsföretag – som tillsammans utgör lejonparten av den svenska livsmedelsindustrin – producerar drygt hälften av all mat och dryck som konsumeras i Sverige (den andra hälften importeras). 

Bland våra medlemsföretag återfinns allt från globala jättar som Arla, The Absolut Company och Swedish Match till små, lokala producenter som Torekows Lilla Chipsfabrik som producerar Bjäre Chips, Orientfalafel i Bjurholm och Skedvi Bröd i Stora Skedvi. Några av våra medlemmar har stora, moderna produktionsanläggningar med tusentals anställda, medan andra har en handfull anställda – inte sällan familjemedlemmar – och producerar allt för hand. Ägandeformerna för våra medlemmar ser också olika ut; svenskägda, utlandsägda, kooperativ, familjeföretag och allt däremellan. 

De minsta gemensamma nämnarna för våra medlemmar är följande: 

  1. att de producerar livsmedel i Sverige
  2. att de är anslutna till branschens kollektivavtal som reglerar löner och allmänna anställningsvillkor för alla anställda. 

De här två sakerna borgar för hög kvalitet och säkerhet när det gäller livsmedlen, och för goda och trygga arbetsvillkor för de anställda. 

Sveriges 20 största livsmedelsföretag

Av Sveriges totalt 2800 livsmedelsproducenter är de allra flesta små företag med 1-10 anställda. Många av dessa återfinns i mindre orter utspridda i hela landet, och de säljer huvudsakligen sina produkter lokalt eller regionalt. De största producenterna – med försäljning i hela landet – hittar man oftast i eller strax utanför storstäderna. Här listar vi de 20 största svenska livsmedelsproducenterna utifrån antal anställda och omsättning. 

Björn Hellman

VD
Skicka e-post till Björn
08-762 65 01, 070-934 90 15

Björn är VD på Livsmedelsföretagen och har gedigen erfarenhet från såväl livsmedelsindustrin som branschorganisationer. Han har bland annat arbetat som säljare på Cloetta, produktchef på Kavli och ett stort antal år inom ICA-koncernen. Björn har även jobbat som vd för branschorganisationerna Sveriges bagare & konditorer och Måleriföretagen i Sverige. Tillsammans med övriga medarbetare på Livsmedelsföretagen fokuserar Björn på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Sveriges livsmedelsindustri fortsatt ska kunna inneha tätpositionen på den internationella marknaden när det gäller produktkvalitet, produktsäkerhet, hållbarhet och djurhållning, där vår svenska livsmedelsindustri idag håller absolut världsklass.

Ekonomi och konjunktur

Livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industrigren och en hörnsten i den svenska ekonomin. Här hittar du vår chefekonom Carl Eckerdals kvartalsvisa konjunkturbrev tillsammans med fakta och statistik över den svenska livsmedelsindustrin.

Vi finns i hela Sverige

Livsmedelsindustrin är en av Sveriges mest geografiskt spridda industrier, med företag från Visby till Uddevalla och från Ystad till Haparanda. På många platser runtom i landet är industrin den största arbetsgivaren och bidrar till att hålla hela Sverige levande.

Vi arbetar med livsmedel

I Sverige sysselsätter livsmedelsindustrin nästan 45 000 personer, varav många är unga och/eller med utländsk bakgrund. Här hittar du intervjuer med personer som arbetar med livsmedel, fakta om vem som arbetar inom industrin och länkar till utbildningar och jobbsatsningar.

En framtidsindustri

Vi står inför en rad stora globala utmaningar; som klimatförändringar, en försämrad folkhälsa och en växande befolkning. Livsmedelsindustrin har både ett ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Ett engagerat hållbarhetsarbete och satsningar på forskning och innovation är avgörande i den här viktiga framtidsindustrin.

Om krisen kommer

Även under den mest intensiva fasen av coronapandemin uppstod det aldrig någon matbrist. Produktionen av livsmedel fortsatte. Men vad händer vid en ännu större kris?

Behövs vi?

Måste vi ha en inhemsk produktion av mat och dryck? Svaret på den frågan beror helt och hållet på vad du tycker är viktigt. Här förklarar Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman hur han ser på saken.