fbpx
Hoppa till innehåll

En framtidsindustri

Vi står inför en rad stora globala utmaningar; som klimatförändringar, en försämrad folkhälsa och en växande befolkning. Livsmedelsindustrin har både ett ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Ett engagerat hållbarhetsarbete och satsningar på forskning och innovation är avgörande i den här viktiga framtidsindustrin.

Produktionen av livsmedel – från jord till bord – har en negativ påverkan på både miljö och klimat. Det är ett faktum. Men vi vet också att om vi ska kunna föda en världsbefolkning som år 2050 beräknas uppgå till 10 miljarder måste produktionen av näringsrika och högkvalitativa livsmedel öka. Den svenska lösningen på bägge dessa utmaningar är att driva på utvecklingen av en hållbar, effektiv och innovativ livsmedelsproduktion, som lägger lika stor vikt vid miljö och klimat som vid smak, kvalitet och näring.

Mot en hållbar livsmedelsproduktion

Vi kan och bör vara stolta över hur långt den svenska livsmedelsindustrin har kommit på vägen mot en hållbar livsmedelsproduktion. På många områden ligger Sverige långt fram i ett internationellt perspektiv, sett till hela livsmedelskedjan. Sverige har till exempel världens striktaste djurskyddslagstiftning och lägst antibiotikaanvändning i Europa.

Svenska livsmedelsföretag bedriver ett engagerat hållbarhetsarbete och arbetar kontinuerligt för att hitta nya, smartare lösningar med mindre eller ingen klimatpåverkan.

Svenska livsmedelsföretag bedriver ett engagerat hållbarhetsarbete och arbetar kontinuerligt för att hitta nya, smartare lösningar med mindre eller ingen klimatpåverkan. Hela tiden sker tusentals hållbarhetsförändringar i vår industri som tillsammans gör en stor skillnad. Det kan vara alltifrån att hantverksbageriet på hörnet går över till förnybar el till att Arla når sitt mål om 100% fossilfria transporter (vilket de gjorde 2018), att Coca-Cola Sverige börjar använda 100% återvunnen plast i den lokala produktionen (vilket skedde 2020), eller att Santa Marias fabrik i Landskrona – som tillverkar 400 miljoner tortillabröd varje år – nu är helt koldioxidneutral. När Scan bytte ut förpackningen av deras populära falukorv till en gjord av förnyelsebara råvaror minskade de plastanvändningen med 22 ton per år. 

För att påskynda arbetet mot en hållbar livsmedelsproduktion har stora delar av den svenska livsmedelsindustrin förbundit sig till ett hållbarhetsmanifest med fem konkreta åtaganden. Manifestet slår fast att livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Läs mer om Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest här

Forskning och innovation ger oss framtidens livsmedel

Forskning och innovation är en viktig del av lösningen för att möta de globala utmaningarna, och dessutom avgörande för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk livsmedelsindustri som skapar ökade exportintäkter och fler arbetstillfällen. 

Sverige har en lång tradition av akademiska upptäckter som lett till nya livsmedel. Oatlys globala framgångar bygger på forskning om havre på Lunds universitet på 1980-talet. På 1970-talet upptäckte forskare på Umeå universitet mjölksyrabakterien som sedan användes i Norrmejeriers populära Verum Hälsofil.

Idag forskas det om alltifrån hur kost och tarmbakterier påverkar hjärnan, alternativa proteinkällor och nya typer av mat, som alger, insekter och åkerbönor, till cirkularitet och hur digitalisering och ny teknik som automatisering och artificiell intelligens kan bidra till en mer hållbar matproduktion.

Läs mer om hur Livsmedelsföretagen arbetar för att stärka livsmedelsforskning och innovation

Många av problemställningarna i livsmedelskedjan löses bäst genom gemensamma forsknings- och innovationssatsningar, där akademi, det offentliga och aktörer från hela livsmedelskedjan samarbetar i för ändamålet relevanta konstellationer. Ett exempel är Sweden Food Arena där aktörer från olika delar av livsmedelskedjan samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Läs mer om Sweden Food Arena

Svensk livsmedelsindustri kan visa vägen för resten av världen

Mycket görs i svenska livsmedelsindustrin, men det betyder inte att vi ska vara nöjda. Det finns mycket kvar att göra. Hela den svenska livsmedelskedjan måste utöka och påskynda insatserna för miljön och klimatet. Dagens konsumenter och kommande generationer kräver det.

Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat och dryck tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra livsmedelsproduktionen klimatneutral. Lyckas vi med detta i Sverige – vilket vi har alla förutsättningar för – kan vi visa vägen för resten av världen.

Livsmedelsindustrin är en framtidsindustri i ständig förändring, och spelar en central roll i hur vi möter några av vår tids största globala utmaningar. 

Läs mer om hur det är att arbeta i livsmedelsindustrin

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44

Sara är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och har stor kunskap om hållbarhets- och livsmedelsfrågor. Hon är även generalsekreterare för branschföreningen Svenska kaffeföreningen. Sara har lång erfarenhet av bransch- och näringspolitik och kommer närmast från Visita där hon arbetade med public affairs och hållbarhetsfrågor i 10 år.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Elisabet är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition). Hon är sammankallande för Livsmedelsföretagens FoU-referensgrupp och Nutritionsgruppen med vilka hon driver frågor som finansiering av livsmedelsforskning och livsmedelsindustrins bidrag till goda matvanor. Elisabet är medicine doktor i nutrition, var industridoktorand på institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.

Ekonomi och konjunktur

Livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industrigren och en hörnsten i den svenska ekonomin. Här hittar du vår chefekonom Carl Eckerdals kvartalsvisa konjunkturbrev tillsammans med fakta och statistik över den svenska livsmedelsindustrin.

Vi finns i hela Sverige

Livsmedelsindustrin är en av Sveriges mest geografiskt spridda industrier, med företag från Visby till Uddevalla och från Ystad till Haparanda. På många platser runtom i landet är industrin den största arbetsgivaren och bidrar till att hålla hela Sverige levande.

Vi arbetar med livsmedel

I Sverige sysselsätter livsmedelsindustrin nästan 55 000 personer, varav många är unga och/eller med utländsk bakgrund. Här hittar du intervjuer med personer som arbetar med livsmedel, fakta om vem som arbetar inom industrin och länkar till utbildningar och jobbsatsningar.

En framtidsindustri

Vi står inför en rad stora globala utmaningar; som klimatförändringar, en försämrad folkhälsa och en växande befolkning. Livsmedelsindustrin har både ett ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Ett engagerat hållbarhetsarbete och satsningar på forskning och innovation är avgörande i den här viktiga framtidsindustrin.

Om krisen kommer

Även under den mest intensiva fasen av coronapandemin uppstod det aldrig någon matbrist. Produktionen av livsmedel fortsatte. Men vad händer vid en ännu större kris?

Behövs vi?

Måste vi ha en inhemsk produktion av mat och dryck? Svaret på den frågan beror helt och hållet på vad du tycker är viktigt. Här förklarar Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman hur han ser på saken.