Låga halter transfett i svenskproducerad mat

I dagens SvD beskrivs Sverige som en sista ”bastion” för användningen av transfett. Så är inte fallet. Faktum är att intaget av transfett i Sverige har minskat kraftigt det senaste decenniet. Svenskproducerade livsmedel innehåller inga eller mycket låga halter industriellt transfett.

– Exemplet transfetter visar att frivilliga branschöverenskommelser på nationell nivå kan fungera bättre än lagstiftning. Konsumenter kan känna sig trygga med att svenskproducerade livsmedel innehåller mycket låga halter industriellt framställt transfett, säger Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen.

Intaget av transfett i Sverige har sedan mitten av 80-talet minskat kraftigt, från ett dagligt intag av ca 7 gram 1984 till i dag knappt 2 gram, vilket är lägre än världshälsoorganisationen WHO:s rekommenderade högsta dagliga intag. Intaget i Sverige är till och med lägre än i vissa länder som infört nationell lagstiftning mot transfetter.

Det minskade intaget av transfett har framför allt skett genom att livsmedelsindustrin frivilligt har ersatt delvis härdat fett med andra fettråvaror. Den genomsnittliga nivån av transfett i maten är nu så låg att ytterligare sänkning endast marginellt skulle minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Livsmedelsverket har på regeringens uppdrag utrett om Sverige behöver lagstifta om innehållet av transfett i livsmedel. Slutsatsen var att industrins frivilliga åtgärder redan har resulterat i en sådan sänkning av transfett i livsmedel att det inte behövs någon reglering ur ett folkhälsoperspektiv. EU-kommissionen utreder nu också förekomsten av transfetter i europeiska livsmedel, som beräknas vara klar i slutet av nästa år.

– Vi har ett problem med att en del importerade livsmedel, oftast från länder utanför EU, fortfarande innehåller höga och skadliga nivåer industriellt framställt transfett, säger Marie Söderqvist

Fakta: Transfett bildas vid delvis härdning av oljor och fetter och finns även naturligt i fett från idisslare, och kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

SvD om transfetter

 

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig