Lars Appelqvist invald i styrelsen för FoodDrinkEurope

I tisdags blev Lars Appelqvist, vd för Löfbergs och ordförande i Livsmedelsföretagen, invald i styrelsen för den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope. Lars var nominerad av de nationella branschorganisationerna i Sverige, Danmark, Finland och Estland.

Lars Appelqvist, vice ordförande i FoodDrinkEurope

För att få reda på mer bad vi Lars förklara närmare vad FoodDrinkEurope gör och hur deras arbete påverkar den europeiska och svenska livsmedelsindustrin.

Stort grattis Lars! Vad innebär styrelseuppdraget?

– Det betyder bland annat att svensk livsmedelsindustri finns med vid bordet när frågor som är avgörande för branschen diskuteras i Bryssel. Nästan all lagstiftning om livsmedel beslutas på EU-nivå och därför har Livsmedelsföretagen sedan några år satsat på ökad närvaro i Bryssel, både för att kunna informera medlemsföretagen om aktuella diskussioner och beslut men också förstås att påverka besluten. Att jag väljs in i FoodDrinkEuropes styrelse gör att vi får ännu bättre möjligheter att bedriva detta arbete framöver.

För den som inte är så insatt i livsmedelsbranschen, vad är FoodDrinkEurope?

– Det är en branschorganisation som täcker hela den europeiska livsmedelsbranschen. Idag består FoodDrinkEurope av 74 medlemmar. 25 av dom är nationella branschorganisationer, resten är specialistbranschorganisationer, inom till exempel kaffe, mejeri, bryggerier, kött och växtbaserade livsmedel. Några av branschens allra största företag är också medlemmar.

– FoodDrinkEurope företräder branschen i många organ på EU-nivå i syftet att skapa bra villkor för alla livsmedelsföretag i Europa. Det handlar bland annat om att bevaka och påverka utvecklingen inom EU:s politik och lagstiftning, och att samordna branschens ställningstaganden och prioriteringar. Eftersom livsmedelslagstiftningen är väldigt omfattande inom EU driver FoodDrinkEurope frågor inom en rad olika områden, till exempel livsmedelssäkerhet, hållbarhet, konsumentinformation, nutrition och hälsa, vetenskapliga råd och riskvärderingar, konkurrenskraft och handel.

Du har precis varit med på ditt första styrelsemöte, vet du redan nu vad du vill att FoodDrinkEurope fokuserar på?

– Först och främst vill jag bidra till att FoodDrinkEurope blir en mer stolt och framåtlutad organisation, som på ett bättre sätt lyfter allt bra som branschen gör och bidrar med. Det handlar egentligen om att göra samma resa som Livsmedelsföretagen gjort i Sverige de senaste 6–7 åren.

– Här är det oerhört viktigt att branschen håller ihop och så långt det är möjligt talar med en röst. Det är inte alldeles enkelt i en organisation som rymmer så många olika företag och intressen, men det är avgörande för att vi ska kunna delta i utformandet av en politik och lagstiftning som bidra till att förbättra förutsättningarna för alla som jobbar med livsmedelsproduktion inom EU.

– De kommande åren kommer mycket av EU:s agenda på livsmedelsområdet att fokusera på hållbarhetsfrågor, till exempel genom den livsmedelsstrategi som EU-kommissionen kommer lägger fram inom kort, och som även kommer innehålla satsningar på forskning och nya initiativ inom livsmedelsmärkning. Här behöver branschen samla sig och ge konstruktiv input i de olika delarna, så att strategin kan fungera som en motor för en långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar europeisk livsmedelsindustri.

Du är vd för Löfbergs, ordförande i Livsmedels­företagen, och nu även styrelseledamot i FoodDrinkEurope. Hur får du tiden att räcka till?

– Det kommer inte vara några problem eftersom det finns en hel del synergier mellan uppdragen. Styrelseplatsen i FoodDrinkEurope är ett erkännande både för Löfbergs, Livsmedelsföretagen och mig personligen. Det kommer att ge mig nya kunskaper och nätverk som gör att jag kan fatta bättre och klokare beslut i mina andra roller. Och tiden räcker ju faktisk också till att vara ordförande i Färjestad BK, Sveriges bästa hockeylag!

Med anledning av Lars inval passade vi även på att ställa en fråga till Nicklas Amelin, Livsmedelsföretagens EU-expert på plats i Bryssel. Sedan 2018 är Nicklas ordförande i FoodDrinkEuropes ”Food and Consumer Policy Committee”, som ansvarar för frågor om bl a livsmedelslagstiftning, nutrition och hälsa, livsmedelssäkerhet, vetenskapliga råd och livsmedelsbedrägerier. Kommittén kommer även att ansvara för branschens arbete med EU-kommissionens livsmedelsstrategi ”Farm to Fork” som kommer att bli styrande för arbetet med livsmedelsfrågor inom EU under den kommande femårsperioden.

Nicklas, vad innebär det att vi nu har två svenskar på högt uppsatta positioner inom FoodDrinkEurope?

– Det är en stor framgång för den satsning på EU-frågor som Livsmedelsföretagens styrelse beslutade om för några år sedan. Satsningen har inneburit att vi arbetar aktivt och systematiskt med den stora mängd frågor som beslutas på EU-nivå, stort som smått men alla av stor vikt för våra svenska livsmedelsföretags villkor och verksamhet. Vi finns numera i stor utsträckning fysiskt på plats i Bryssel för att kunna ha kontinuerlig kontakt med framför allt svenska beslutsfattare i EU:s olika organ och för att kunna samarbeta proaktivt med branschkollegor i andra EU-länder i frågor av gemensamt intresse. I det här arbetet är FoodDrinkEurope en ovärderlig arena för kunskapsutbyte och samarbete inom livsmedelsbranschen.

– För oss som en relativt liten organisation är ett välfungerande samarbete inom FoodDrinkEurope av avgörande betydelse för att ha en chans att kunna bevaka och påverka de många parallella EU-beslutsprocesser som påverkar branschen i Sverige. De senaste åren har Livsmedelsföretagen blivit en av de klart mest aktiva medlemmarna bland de nationella branschorganisationerna inom FoodDrinkEurope och vi finns representerade i alla de viktigaste grupperingarna där det löpande arbetet inom organisationen sker. Redan det har gett oss en bra plattform för att bevaka och driva frågor som ger medlemsnytta till Livsmedelsföretagens medlemmar. Att vi sedan har fått vår ordförande invald i FoodDrinkEuropes styrelse och mig själv som ordförande i Food and Consumer Policy Committee, ser jag dels som ett kvitto på att vi är en uppskattad och pådrivande medlem, dels som en möjlighet för oss att i ännu högre grad vara med och påverka EU:s politik och beslut så att den svenska branschens intressen tillgodoses.