Livsmedelsbranschen enade kring gemensam klimatberäkning

Branschorganisationerna Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel har kommit överens om en beräkningsmetod som förenklar jämförelser och främjar öppenhet kring livsmedels klimatpåverkan. Detta skapar möjligheter att stärka hållbarhetsarbetet, bidrar till samsyn kring beräkningar av en produkts klimatpåverkan och ger incitament för omställning.

De hållbarhetsberäkningar för livsmedel som idag görs i Sverige baseras på olika data och beräknas utifrån olika metoder. Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel har under tre års tid arbetat med att sätta upp gemensamma regler för hur man räknar fram en produkts klimatavtryck, en ”best-practice-metodik”. En enhetlig metod ger incitament för producenter att minska sina klimatavtryck och bättre förutsättningar att påverka agerandet i inköpsled.

Läs mer: Branschgemensam metodik för att beräkna klimatavtryck för livsmedelsprodukter 

– Både livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln arbetar sedan många år intensivt med att minimera sin hållbarhetspåverkan. Men en förutsättning för att det här arbetet ska få konkret genomslag i form av minskad klimatpåverkan är att vi har tillgång till enkel och tydlig information om olika livsmedels klimatavtryck. Vi är övertygade om att vår branschgemensamma beräkningsmetod kommer vara till stor nytta för konsumenter, klimat och svensk livsmedelsproduktion, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

En målsättning från båda branschorganisationernas medlemmar har varit att komma till rätta med risken att olika aktörer använder olika metoder för att beräkna klimatavtryck, vilket kan få som konsekvens att samma produkt kan anges ha olika avtryck. Ambitionen har varit att skapa en transparent och gemensam information för livsmedlens klimatpåverkan.

– Det är självklart att man måste jämföra äpplen med äpplen. Men för livsmedelsbranschen har det tidigare inte varit möjligt då alla räknat produktens klimatavtryck på olika sätt. Nu skapar vi möjligheten för branschen att tillsammans göra det tydligt, effektivt och vägledande. Att mäta på samma sätt är en bra start för att åstadkomma förändring, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Den framtagna klimatberäkningsmetodiken bygger på en underlagsrapport om metodik och standarder för beräkning av klimatavtryck på livsmedelsprodukter som RISE tog fram på uppdrag av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, våren 2023 (RISE, 2023). En arbetsgrupp bestående av representanter från Lantmännen, Kavli, Arla, Orkla, Arvid Nordquist, Nestlé, ICA, Coop och Axfood har deltagit i arbetet. Livsmedelsföretagens Hållbarhetsnätverk och Svensk Dagligvaruhandels Hållbarhetsråd har agerat referensgrupp, och löpande avstämningar har också gjorts med bland andra WWF, Agronod och GS1.

Läs mer: Branschgemensam metodik för att beräkna klimatavtryck för livsmedelsprodukter 

För mer information

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som producerar mat och dryck i Sverige. Livsmedelsföretagen har cirka 750 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter drygt 45 000 personer. Livsmedelsindustrin utgör Sveriges tredje största industrigren sett till omsättning och antal anställda.

Om Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln. Med drygt 3 000 butiker över hela landet och cirka 110 000 anställda är branschen en viktig del av livsmedelskedjan och samhället i stort.  Svensk Dagligvaruhandel tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, City Gross, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna. www.svenskdagligvaruhandel.se