Livsmedelsföretagen accepterar de opartiska ordförandenas första avtalsskiss

Avtalsskissen innehåller bland annat en intention att den nya normerande avtalsperioden skall vara tre år, fördelat på tre lönerevisioner. Samtliga fackliga motparter sa nej till avtalsskissen och avtalsförhandlingarna kommer därför att fortsätta.

Torsdag den 9 mars överlämnade medlarna inom avtalsförhandlingarna – de så kallade opartiska ordförandena (OpO) – sin första skiss till hur en ny avtalskonstruktion skulle kunna se ut. Dagen efter, fredagen den 10 mars, meddelade Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk att Livsmedelsföretagen accepterar den avtalsskiss som OpO föreslagit. Samtliga fackliga motparter nekade dock till att acceptera skissen, varför slutresultatet av avtalsförhandlingarna ännu är långt ifrån klart.

Här hittar du mer information om avtalsrörelsen

De opartiska ordförandenas skiss innehåller bland annat en intention att den nya normerande avtalsperioden skall vara tre år, fördelat på tre lönerevisioner. Inga förslag till siffror eller löneökningstakt har ännu presenterats.

– Vi är försiktigt positiva till att försöka träffa ett treårsavtal. Livsmedelsbranschen behöver långsiktighet, stabilitet och ökad konkurrenskraft, vilket ett långt avtal ger bättre förutsättningar för, även i det just nu rådande svåra ekonomiska läget. Jag noterar att samtliga fackföreningar inom industrin tackat nej till OpO:s skiss men bedömer att det genom de fortsatta förhandlingarna ändå finns goda förutsättningar att finna acceptabla ramar kring det nya avtalet. Vi ska även komma ihåg att förutom förhandlingarna kring själva ramen, såsom avtalstid och totalt märkesvärde, så fortsätter de förbundsvisa förhandlingarna, säger Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Avtalsförhandlingarna fortgår nu med målsättning att i närtid kunna slutföra förhandlingarna mellan Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet rörande förbundens mellanvarande kollektivavtal. Samtidigt kommer de opartiska ordförandena under kommande veckor att återkomma med nya förslag till slutliga helhetslösningar rörande exempelvis det så kallade Märket, som utgör total värderam för hela den kommande avtalsperioden.