Livsmedelsföretagen på plats vid riksmötets öppnande

Tisdagen den 12 september öppnade riksdagen igen för att inleda det kommande årets arbete. Livsmedelsföretagens styrelseordförande Sofie Eliasson Morsink var inbjuden i egenskap av företrädare för den svenska livsmedelsindustrin.

Riksmötets öppnande är starten på riksdagens och de 349 ledamöternas nya arbetsår, riksmötet 2023/24. På begäran av talmannen förklarade H.M. Konungen riksmötet öppnat. Därefter presenterade statsminister Ulf Kristersson sin regeringsförklaring, där det framgick vilken politik som regeringen tänker föra under det kommande året. Programmet i kammaren innehöll även Kungssången, musikframträdande av Orphei Drängar, nationalsången och uttågsmusik.

Sofie Eliasson Morsink, styrelseordförande i Livsmedelsföretagen tillika vd för Coca-Cola Europacific Partners i Sverige, följde riksmötets öppnande från åskådarplats tillsammans med andra ledande företrädare för näringslivet, civilsamhället och akademin.

Sofie Eliasson Morsink, , styrelseordförande i Livsmedelsföretagen och vd för Coca-Cola Europacific Partners i Sverige

– Det var en stor ära att delta i riksmötets öppnande och att få företräda Sveriges tredje största industri. Livsmedelsindustrin är en oumbärlig del av den svenska välfärden, samhället och försörjningsförmågan. I sin regeringsförklaring sa statsministern att landets styrkor är större än de problem vi nu möter, och detta gäller även för livsmedelsindustrin. Genom att fortsätta skapa jobb, utveckla ännu mer hållbara livsmedel och produktionsmetoder och satsa på forskning och innovation kan vi bidra till en ljusare och mer hoppfull framtid för landet och för kommande generationer, säger Sofie Eliasson Morsink.