Livsmedelsföretagen presenterade framtidens livsmedel för beslutsfattare i Bryssel

Den 14 juni arrangerade Livsmedelsföretagen tillsammans med det svenska ordförandeskapet seminariet ”The Future of Food from Sweden”, som fokuserade på framtidens hållbara livsmedelsproduktion, innovation och jordbruk. Evenemanget ägde rum på Nordic House i Bryssel, med flera framstående talare och branschexperter.

Seminariet inleddes av Aida Karimli från den europeiska regionkommittén, som satte tonen genom en engagerande och informativ introduktion. Lennart Wallander, Chief Officer of Tomorrow på Food & Friends, höll en intressant presentation om framtida matscenarier, utforskade nya trender och deras inverkan på livsmedelsindustrin. Wallander menade att ”Sveriges innovativa syn på livsmedelsproduktion, tillsammans med dess rika naturresurser, positionerar landet som ledande inom hållbar och högkvalitativ mat. Det finns en enorm potential för framtida svensk livsmedelsexport, delvis driven av klimatförändringar men också en stark tro på innovation och hållbarhet.”

Catherine Geslain-Lanéelle, biträdande direktör vid EU-kommissionen, delade med sig av sina insikter om politiska initiativ för vår framtida livsmedelsproduktion. ”EU har åtagit sig att främja hållbara metoder inom jordbruket och stödja innovation inom livsmedelssektorn. Sveriges nationella livsmedelsstrategi stämmer väl överens med våra mål, och vi ser fram emot att samarbeta med svenska företag för att driva global försäljning samtidigt som vi säkerställer miljömässig hållbarhet.” sa Geslain-Lanéelle.

”Viktigt att inte detaljstyra för mycket från Bryssel”

Efter det följde en paneldiskussion med några av Livsmedelsföretagens medlemsföretag, modererad av Johan Krallis Anell som är nationell samordnare för livsmedelsexport på Regeringskansliet. 

Louis Hinzen, Senior Manager of Economic Affairs på FoodDrinkEurope, betonade vikten av global försäljning för svenska och europeiska företag, och sa: ”Att expandera global försäljning kräver strategiska partnerskap och marknadsfokuserade strategier. Samarbetet mellan industrin och Europas beslutsfattare är en nyckel till att uppnå långsiktig tillväxt.”

Alarik Sandrup, Director of Public and Regulatory Affairs på Lantmännen, lyfte fram flera av de åtgärder som syftar till ett klimatneutralt jordbruk till 2050. Sandrup betonade: ”Som ett kooperativ ägt av svenska lantbrukare strävar Lantmännen efter att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion globalt. Vi tror på den svenska livsmedelsexportens potential att möta den ökande efterfrågan på hälsosamma, högkvalitativa och hållbara produkter.” Han var också tydlig med ”att det är viktigt att inte detaljstyra för mycket från Bryssel utan att marknaden oftast är bättre på att finna rätt lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion på sikt”

”Potentialen för svensk mat och dryck utomlands är enorm”

Jimmy Sandell, kommunikations- och näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen, berättade om Livsmedelsföretagens offensiva exportmål på 100 miljarder 2025 som är på god väg att uppfyllas. Men han konstaterade samtidigt att, ”Sverige fortfarande är en liten spelare och att det finns mycket kvar att göra, inte minst när det gäller vår självbild. Vi har inte sett oss som ett livsmedelsexporterande land och livsmedelsindustrin har alltför länge behandlats styvmoderligt av politiker i det exportfrämjande arbetet. Potentialen för svensk mat och dryck utomlands är enorm och med rätt förutsättningar kan den svenska livsmedelsindustrin bli en mall för den globala, hållbara produktionen av livsmedel samtidigt som vi stärker den svenska försörjningsförmågan.”

Bland de ca 60 deltagarna hörde de flesta hemma på olika EU-länders representationer och på EU-kommissionens olika direktorat. Gemensamt för dem alla är att de är med och formar villkoren för framtidens livsmedelsproduktion. För tillfället ligger en mängd förslag på bordet för att minska livsmedelskedjans klimatavtryck inom Kommissionens strategi Farm to Fork.

Handel och export ökar motståndskraften

Seminariet var en utmärkt plattform för deltagarna att få värdefulla insikter om vikten av hållbarhet kopplad till ökad global försäljning för svenska och europeiska företag. I dessa utmanande tider var budskapet samtidigt tydligt att vi ökar branschens motståndskraft och uthållighet genom att ha en öppen handel med omvärlden och genom att öka svensk livsmedelsexport.

Mötet avslutades med en svensk tex mex-buffé signerad Santa Maria tillsammans med drycker från Poppels bryggeri.

Om Try Swedish

Try Swedish! är Sveriges livsmedelsexportprogram, dedikerat till att stödja livsmedels- och dryckessektorn i att öka global försäljning. Programmet främjar svenska produkter, förbinder internationella köpare med svenska producenter och lyfter fram svenska värden kring hållbarhet, kvalitet och innovation.

Har du frågor om livsmedelsexport?

Kontakta gärna Rasmus Bäckström på rasmus.backstrom@li.se eller 070 756 2141.