Livsmedelsföretagen startar projekt mot felaktiga myndighetsbeslut

Trots mångåriga politiska löften om regelförenklingar drabbas allt fler svenska livsmedelsproducenter av felaktiga beslut från kommuner och statliga myndigheter. Livsmedelsföretagen gör nu därför en särskild satsning och erbjuder medlemsföretagen ekonomisk stöttning och rådgivning i förvaltningsrättsliga ärenden.

Under ett års tid kommer Livsmedelsföretagen att genomföra en särskild satsning där medlemsföretag kan få ekonomisk stöttning och rådgivningshjälp i förvaltningsrättsliga ärenden. Det kan till exempel handla om ärenden som resulterat i överklagbara beslut eller avgiftsförelägganden enligt livsmedelslagstiftningen och/eller arbetsmiljölagen. Den senaste tiden har flera livsmedelsföretag som överklagat sina beslut fått rätt i högre instans, vilket visar att de första besluten och myndigheternas agerande varit felaktiga.

Så har vi hjälpt medlemsföretag tidigare: Förvaltningsrättens dom: Ja, gröt får kallas för gröt

– Som livsmedelsproducent måste man kunna lita på att myndigheter agerar korrekt och likvärdigt. Tyvärr ser vi en olycklig utveckling där den här typen av förvaltningsrättsliga ärenden som drabbar våra medlemmar ökar. Det är kostsamt och tidsödande och det går stick i stäv med målet om en ökad svensk livsmedelsproduktion. Vår målsättning är att varje enskild tjänsteman inför ett beslut ställer sig frågan: ”Kommer det jag gör nu att göra det enklare eller svårare att producera livsmedel?” Jag hoppas att det här projektet kan bidra till den förflyttningen, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen

Genom att hjälpa medlemsföretagen i förvaltningsrättsliga ärenden kan Livsmedelsföretagen bidra till praxisbildning och förtydligande av lagstiftningen för att skapa bättre förutsättningar för svenska livsmedelsproducenter. Detta är också ett sätt att förstärka arbetet med det av regeringen prioriterade området regler och villkor i den uppdaterade livsmedelsstrategin.

Syftet med projektet är att bidra till att lagstiftningens avsikter uppnås och att de beslut som fattas av kontrollmyndigheter är riskbaserade och likvärdiga. Efter att den ettåriga projekttiden löpt ut kommer projektets resultat att utvärderas.

Vill du veta mer om projektet?

För att få hjälp med ett förvaltningsrättsligt ärende eller för att få mer information om projektet, vänligen skicka ett mejl till: forvaltningsratt@li.se