Livsmedelsföretagens förhandlingschef: ”Intensiv förhandlingshöst väntar”

Under hösten 2020 kommer såväl de prolongerade avtalsförhandlingarna att återupptas som fortsatta förhandlingar om anställningsskydd och omställning att äga rum. Vi stämde av med Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk som beskriver en annalkande höst som vid sidan av pågående pandemi kommer att vara fylld med partsgemensamma förhandlingar.

I slutet av mars i år prolongerades de pågående kollektivavtalsförhandlingarna på svensk arbetsmarknad på grund av rådande pandemi. Detta innebar att allt förhandlingsarbete pausades, för att återupptas den 1 oktober i år. Målsättningen är att nya märkessättande kollektivavtal för industrin ska vara klara innan den 1 november, då de prolongerade avtalen löper ut.

– De opartiska ordförandena – OPO – som leder förhandlingsarbetet den sista månaden kommer att lämna besked till oss parter inom industrin i slutet av september månad om hur förhandlingsarbetet kommer att bedrivas under oktober. Det viktigaste är att vi den 1 november har någon form av nya avtal på plats, så svensk arbetsmarknad får den stabilitet som så väl behövs, särskilt i dessa svåra tider när Sverige ska återstartas, kommenterar förhandlingschef Henrik van Rijswijk.

Livsmedelsföretagen bedrev intensiva avtalsförhandlingar med sina fackliga motparter under årets första månader. Med utgångspunkt från dessa kommer förhandlingsarbetet nu alltså att återupptas. Henrik van Rijswijk igen:

– Min bedömning är att vi inte har så mycket mer att förhandla om med våra motparter rörande de allmänna villkoren i kollektivavtalen. Det arbetet är redan gjort. Från Livsmedelsföretagens del bedömer vi att oktober månad kan fokuseras på att fastställa märket – total kostnadsmassa för arbetsgivarna – under den kommande avtalsperioden.

– Vi bör alla vara på det klara med att det egentligen inte finns något utrymme för löneökningar överhuvudtaget under år 2020. Vi befinner oss i en utan motstycke unik situation där en stor del av det svenska näringslivet stått och står inför utmaningar som ingen kunnat tänka sig ens i sina värsta mardrömmar. Alla måste vi ta ett ansvar för att under kommande år efter pandemin ta oss ur krisen, det gäller självfallet även fackens eventuella krav på lönehöjningar. Jag hoppas hur som helst att de tar sitt förnuft till fånga och inser den allvarliga situationen, kommenterar Henrik van Rijswijk vidare.

Utöver avtalsförhandlingarna kommer hösten också att fyllas med förhandlingar rörande anställningsskydd och omställning. Redan för ett år sedan, hösten 2019, inleddes förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv å ena sidan och LO, TCO och SACO å andra sidan om nödvändiga ändringar i bland annat lagen om anställningsskydd (LAS). På den fackliga sidan blev det inledningsvis stormigt; flera LO-förbund hoppade av samtalen med motiveringen att de inte kunde tolerera några ändringar rörande anställningsskyddet i LAS, men förhandlingarna fortsatte ändå.

I december 2019 enades parterna om att pausa samtalen för att återuppta dem efter avtalsrörelsen. På grund av prolongerandet av avtalsrörelsen tillsattes emellertid tre arbetsgrupper som under våren 2020 skulle arbeta med att ta fram underlag och rapporter inför fortsatta förhandlingar hösten 2020. De tre arbetsgrupperna hade att hantera tre olika arbetsområden; LAS, omställning samt kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Detta arbete utfördes parallellt med regeringens så kallade ”LAS-utredning” under ledning av justitierådet Gudmund Toijer, vilken senare presenterades som SOU 2020:30.

Den 20 augusti återupptogs förhandlingarna mellan parterna utifrån de tre arbetsgruppernas rapporter. Förhandlingsarbetet kommer att pågå intensivt under resterande del av augusti samt under hela september. De kommer att vara avslutade senast den sista september.

– Enkelt uttryckt kan man säga att antingen kommer vi parter överens om ändringar i LAS- och omställningsfrågorna eller också kan vi förvänta oss en ändrad lagstiftning med utgångspunkt i Gudmund Toijers utredning. Vilket alternativ som är bäst kan man givetvis ha olika uppfattningar om, men det är hur som helst viktigt att resultatet leder till praktiska och synbara fördelar och inte minst till förenklingar för våra medlemsföretag, kommenterar Henrik van Rijswijk

– Vi har nu under augusti haft distansmöten med Livsmedelsföretagens förhandlingsråd (förhandlingsdelegationen) och noga analyserat olika följer och konsekvenser av alternativen. Jag kommer självfallet att tillsammans med övriga arbetsgivarparter inom industrin göra mitt yttersta för att få till stånd så bra uppgörelser som möjligt till reell nytta för livsmedelsbranschens arbetsgivare, avslutar Henrik van Rijswijk.

Information om höstens förhandlingar kommer löpande att finnas tillgängliga på Livsmedelsföretagens hemsida samt i våra nyhetsbrev.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40