Nu på Youtube! Riksdagsseminarium om livsmedelsstrategin och kompetensförsörjning

Hur kan livsmedelsstrategin bidra till att lösa kompetensförsörjningen inom den svenska livsmedelsindustrin? Det var en av flera angelägna frågor som diskuterades på ett digitalt seminarium den 24 september. Nu kan du se hela seminariet på Livsmedelsföretagens Youtube-kanal.

Deltagarna i Livsmedelspolitiska nätverkets seminarium

Den 24 september anordnade det livsmedelspolitiska nätverket i riksdagen ett digitalt seminarium med rubriken: Livsmedelsstrategin – en möjlighet för att lösa kompetensförsörjningen inom livsmedelsindustrin och bidra till konkurrenskraftiga och hållbara livsmedelsföretag? Här kan du se det i sin helhet:

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030. Seminariet den 24 september handlade bland annat om Livsmedelsstrategins möjlighet att lösa kompetensförsörjningen inom livsmedelsindustrin och bidra till konkurrenskraftiga och hållbara livsmedelsföretag.

Deltagarna i samtalet var Karin Bodin, koncern-vd Polarbröd, Lars Appelqvist, Executive Vice President, HKScan Sverige, Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning Livsmedelsföretagen, Betty Malmberg, riksdagsledamot, Ulrika Heie, riksdagsledamot och Tim Brooks, chef för avdelningen Företag, Tillväxtverket.

Här kan du se hela seminariet