Livsmedelsrelaterade motioner från riksdagen 2023/24

Den allmänna motionstiden är över för den här gången. Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, har gått igenom över 2300 motioner och sållat ut dem med mest bäring på livsmedel och livsmedelsproduktion.

EDIT: Artikeln har uppdaterats 13/10 med ytterligare motioner som inte kom med i den första versionen.

Under den allmänna motionstiden får ledamöterna lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om, till exempel förslag om ändrad lagstiftning eller en uppmaning till regeringen att tillsätta en utredning. En motion får däremot inte gå ut på att riksdagen ska besluta i en fråga som regeringen, en domstol eller en förvaltningsmyndighet har ansvar för att avgöra.

Riksdagen brukar avslå enskilda motioner. Om motionen kommer från samtliga ledamöter från ett parti i ett utskott eller som en så kallad partimotion, så är det att betrakta som partiets nuvarande linje i frågan. Enskilda inlämnade motioner är mer att betrakta som opinionsbildning och kommunikation än som skarpa politiska förslag.

– Hösten 2022 skedde en kraftig minskning av antalet lämnade motioner, nästan en halvering jämfört med 2021. Men det är förstås skillnad på att skriva motioner i samband med valrörelse och på att ta tydlig ställning samtidigt som det pågår regeringsförhandlingar. I år är det totalt sett färre motioner, även om en del ledamöter är väldigt flitiga motionsskrivare. Tyvärr är det få motioner som handlar om hur det kan bli billigare och enklare att producera livsmedel i Sverige. Det är förvånande och en besvikelse givet det höga politiska tonläget kring de ökande matpriserna, säger Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen.

Listan här under är ett urval av de 2368 inlämnade motionerna under riksdagsåret 2023/24. Motioner som rör lantbruk, viltvård och djurskydd i allmänhet har inte tagits med. OBS! Länkar och numrering kan komma att ändras av riksdagsförvaltningen.

Livsmedelsrelaterade motioner

Motion 2023/24:157 av Erik Hellsborn (SD)

Skottpengar på vildsvin

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02157/

Motion 2023/24:166 av Björn Söder m.fl. (SD)

Bevarandet av ålfiske

https://riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02166/

Motion 2023/24:167 av Jörgen Grubb och Patrik Jönsson (båda SD)

Beskattning av snus

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02167/

Motion 2023/24:171 av Angelica Lundberg (SD)

Ohälsosamma livsmedels påverkan på folkhälsan

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02171/

Motion 2023/24:178 av Markus Wiechel (SD)

Kost-, nutritions- och näringslära för sjukvårdspersonal

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02178/

Motion 2023/24:215 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Mindre men bättre kött

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02215/

Motion 2023/24:231 av Larry Söder (KD)

Motverka fusk med honung

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02231/

Motion 2023/24:253 av Peder Björk och Anna-Belle Strömberg (båda S)

Långsiktigt hållbart fiske av strömming

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02253/

Motion 2023/24:296 av Joar Forssell (L)

Omreglering av reglerna kring alkoholservering

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02296/

Motion 2023/24:299 av Lina Nordquist (L)

Minskat matsvinn

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02299/

Motion 2023/24:378 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02378/

Motion 2023/24:413 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Sverigevänlig konsumentpolitik

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02413/

Motion 2023/24:418 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Export av snus

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02418/

Motion 2023/24:525 av Mats Green (M)

Ekologisk odling – dess påverkan på livsmedelsförsörjningen och Sveriges säkerhet

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02525/

Motion 2023/24:541 av Sten Bergheden (M)

Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02541/

Motion 2023/24:558 av Sten Bergheden (M)

Ekologisk mat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02558/

Motion 2023/24:570 av Sten Bergheden (M)

En tydlig strategi för ökad produktion och export av svensk mat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02570/

Motion 2023/24:571 av Sten Bergheden (M)

Kravet på att lämna matavfall

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02571/

Motion 2023/24:576 av Sten Bergheden (M)

Beredskapslager för livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02576/

Motion 2023/24:578 av Sten Bergheden (M)

Myndigheters anpassning efter livsmedelsstrategin

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02578/

Motion 2023/24:579 av Sten Bergheden (M)

Mål för att uppnå livsmedelsstrategin

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02579/

Motion 2023/24:642 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ökad självförsörjning på livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02642/

Motion 2023/24:645 av Sten Bergheden (M)

Ölskatten för de små bryggerierna

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02645/

Motion 2023/24:699 av Oliver Rosengren m.fl. (M)

Rimliga regler för alkoholservering

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/rimliga-regler-for-alkoholservering_hb02699/

Motion 2023/24:723 av Ulrika Heindorff (M)

En starkare livsmedelsstrategi

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02723/

Motion 2023/24:760 av Jesper Skalberg Karlsson m.fl. (M)

Åtgärder för strömmingen i Östersjön

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02760/

Motion 2023/24:769 av David Lång (SD)

Obligatorisk näringsdeklaration av tillsatt socker i livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02769/

Motion 2023/24:811 av Serkan Köse (S)

Stärkt svensk livsmedelsberedskap

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02811/

Motion 2023/24:843 av Anders W Jonsson (C)

Småskalig livsmedelsproduktion

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02843/

Motion 2023/24:845 av Anders W Jonsson (C)

Rädda det småskaliga kustnära fisket

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02845/

Motion 2023/24:907 av Rebecka Le Moine (MP)

Skydd av grisbesättningar från multiresistenta bakterier (MRSA)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02907/

Motion 2023/24:929 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Kortare djurtransporter

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02929/

Motion 2023/24:966 av Camilla Brunsberg (M)

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02966/

Motion 2023/24:997 av Camilla Brunsberg (M)

Införandet av differentierad alkoholskatt i Sverige

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb02997/

Motion 2023/24:1037 av Anna Wallentheim och Sofia Skönnbrink (båda S)

Tobaksfri generation 2040

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021037/

Motion 2023/24:1091 av Markus Wiechel och Victoria Tiblom (båda SD)

Näringsintag och livsmedelshantering

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021091/

Motion 2023/24:1094 av Markus Wiechel och Victoria Tiblom (båda SD)

Djur inom livsmedelsindustrin

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021094/

Motion 2023/24:1095 av Markus Wiechel och Victoria Tiblom (båda SD)

Slakt

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021095/

Motion 2023/24:1101 av John E Weinerhall (M)

Fiskbestånden i Östersjön

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021101/

Motion 2023/24:1107 av Boriana Åberg (M)

Avskaffande av Systembolagets monopol

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021107/

Motion 2023/24:1131 av David Josefsson (M)

Ökad livsmedelstillsyn för att beivra brott

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021131/

Motion 2023/24:1136 av Oliver Rosengren (M)

Rättvis skatt på snus

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021136/

Motion 2023/24:1208 av Ann-Christine Frohm Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)

Nationella beredskapslager

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021208/

Motion 2023/24:1260 av Anders Ådahl (C)

Modernisering av alkohollagen och slopande av sambandet mellan alkoholtillstånd och mat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021260/

Motion 2023/24:1263 av Anders Ådahl (C)

Matsvinn i livsmedelshandeln

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021263/

Motion 2023/24:1272 av Carl Nordblom (M)

Slopat matkrav för alkoholservering

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021272/

Motion 2023/24:1277 av Carl Nordblom (M)

Slopat tillstånd för provsmakning av gårdsproducerade alkoholhaltiga drycker

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021277/

Motion 2023/24:1316 av Malin Larsson och Peder Björk (båda S)

Skolfrukost

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021316/

Motion 2023/24:1365 av Anna-Belle Strömberg och Peter Hedberg (båda S)

Underlättat regelverket för hemslakt och försäljning av kött från den egna gården

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021365/

Motion 2023/24:1403 av Ann-Sofie Alm (M)

Kvotfiske av den blåfenade tonfisken

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021403/

Motion 2023/24:1496 av Linnéa Wickman m.fl. (S)

Stärkt småskaligt och hållbart fiske

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021496/

Motion 2023/24:1525 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Minska lidandet inom kycklinguppfödningen – fasa ut turbokycklingar

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021525/

Motion 2023/24:1531 av Marie Nicholson m.fl. (M)

Att förebygga och begränsa spridning av afrikansk svinpest

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021531/

Motion 2023/24:1583 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Tydligare innehållsdeklaration på livsmedelsförpackningar

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021583/

Motion 2023/24:1601 av Niels Paarup-Petersen (C)

Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/allmanna-motionstiden-2023_hbd1amt/html/

Motion 2023/24:1608 av Stina Larsson m.fl. (C)

Införande av gårdsförsäljning av öl, vin och cider

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021608/

Motion 2023/24:1609 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021609/

Motion 2023/24:1626 av Niels Paarup-Petersen (C)

Sänkt ålder för inköp på Systembolaget

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/allmanna-motionstiden-2023_hbd1amt/html/

Motion 2023/24:1632 av Christofer Bergenblock och Anders Ådahl (båda C)

Sänkt skatt för små bryggerier med hantverksmässig tillverkning av öl

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021632/

Motion 2023/24:1708 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Försörjningsberedskap

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021708/

Motion 2023/24:1745 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)

En handlingsplan för växtbaserade livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021745/

Motion 2023/24:1759 av Michael Rubbestad (SD)

Pant på saftflaskor – en stor miljövinst

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021759/

Motion 2023/24:1770 av Michael Rubbestad (SD)

Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021770/

Motion 2023/24:1778 av Elisabeth Thand Ringqvist och Anders W Jonsson (båda C)

Småskalig alkoholproduktion

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021778/

Motion 2023/24:1788 av Niels Paarup-Petersen (C)

Ett systembolag för vuxna

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021788/

Motion 2023/24:1807 av Rickard Nordin (C)

Servering av mat som inte får produceras i Sverige

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021807/

Motion 2023/24:1819 av Anne-Li Sjölund (C)

Avskaffande av krav på matservering i samband med alkoholservering

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021819/

Motion 2023/24:1823 av Monica Haider (S)

Forskning om afrikansk svinpest

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021823/

Motion 2023/24:1853 av Isak From och Heléne Björklund (båda S)

Lokalproducerad öl

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021853/

Motion 2023/24:1862 av Joakim Järrebring och Petter Löberg (båda S)

Förbättrade förutsättningar för svenska hantverksbryggerier

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021862/

Motion 2023/24:1872 av Emma Nohrén och Jacob Risberg (båda MP)

Åtgärder för att hindra spridning av afrikansk svinpest och andra sjukdomar

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021872/

Motion 2023/24:1899 av Mats Wiking och Magnus Manhammar (båda S)

Producentavgift på sockersötad dryck

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021899/

Motion 2023/24:1923 av Magnus Manhammar (S)

Lagstiftning om att alla livsmedelsförpackningar inom EU ska visa produktens klimatavtryck på förpackningen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021923/

Motion 2023/24:1926 av Magnus Manhammar (S)

Höga krav på djurskydd vid offentlig upphandling av animaliska livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021926/

Motion 2023/24:1931 av Amalia Rud Pedersen och Dzenan Cisija (båda S)

Avgiftsfri skollunch på gymnasiet

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021931/

Motion 2023/24:1946 av Yasmine Bladelius (S)

Gratis skolfrukost

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021946/

Motion 2023/24:1950 av Magnus Manhammar (S)

Växtbaserad mat – en framtidsbransch för Sverige

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021950/

Motion 2023/24:1953 av Magnus Manhammar (S)

En mer växtbaserad livsmedelsproduktion

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021953/

Motion 2023/24:1956 av Magnus Manhammar (S)

Kornas rätt till bete och utevistelse

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb021956/

Motion 2023/24:2011 av Magnus Manhammar (S)

Förbud mot burhållning av hönor i Sverige

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022011/

Motion 2023/24:2012 av Magnus Manhammar (S)

Förbud mot avlivning av tuppkycklingar till förmån för tidig könsbestämning i äggen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022012/

Motion 2023/24:2124 av Saila Quicklund (M)

Stöd för svenskt mathantverk

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022124/

Motion 2023/24:2148 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022148/

Motion 2023/24:2184 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Beredskapslager

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022184/

Motion 2023/24:2287 av Johanna Rantsi (M)

Moderniserad hem- och konsumentkunskap

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022287/’’

Motion 2023/24:2289 av Richard Jomshof (SD)

Förbud mot halal- och koscherslakt

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022289/

Motion 2023/24:2311 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022311/

Motion 2023/24:2314 av Sten Bergheden (M)

Äldres rätt att välja sin mat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022314/

Motion 2023/24:2331 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022331/

Motion 2023/24:2383 av Azadeh Rojhan m.fl. (S)

Rätten till mat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022383/

Motion 2023/24:2529 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

En moderniserad alkoholpolitik

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022529/

Motion 2023/24:2578 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Cirkulära livsmedelssystem

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022578/

Motion 2023/24:2586 av Kerstin Lundgren (C)

Gårdsförsäljning

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022586/

Motion 2023/24:2595 av Angelica Lundberg (SD)

Översyn av tillsatser i mat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022595/

Motion 2023/24:2597 av Angelica Lundberg (SD)

Schemalagda skolmåltider

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022597/

Motion 2023/24:2618 av Yasmine Eriksson (SD)

Förbud mot erbjudanden och kampanjer på sockerrika livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022618/

Motion 2023/24:2628 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022628/

Motion 2023/24:2670 av Emma Nohrén m.fl. (MP)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022670/

Motion 2023/24:2730 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/_hb022730/

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert