Livsmedelsverket: Livsmedelskontrollen ska vara flexibel och pragmatisk

Livsmedelsverket har instruerat livsmedelskontrollen i kommunerna att under coronakrisen ska kontrollen ske med sunt förnuft och respekt för företagens situation. Här förklarar vi vad det får för konsekvenser för dig som producent och vad du bör tänka på gällande märkningsregler om du drabbas av leveransproblem.

Livsmedelsföretagen för en kontinuerlig dialog med Näringsdepartementet och Livsmedelsverket kring regeltillämpningen. Vi har påpekat att Livsmedelsverket bör agera för att samtliga kontrollmyndigheter, på nationell, regional och lokal nivå, som utövar tillsyn av livsmedelsföretag ska acceptera större flexibilitet för företagen när det gäller kontroll av livsmedelslagstiftning. Så länge som effekterna av coronaviruset kvarstår, menar vi att myndigheterna måste vara pragmatiska i kontrollen och acceptera mindre fel som inte innebär hälsorisker för konsumenter eller grov oredlighet. Vi har vidare önskat att kontrollmyndigheter ska avvakta med icke akuta besök på bagerier, konditorier och kaféer, samt andra företag som är hårt pressade i dagsläget.

Livsmedelsverket har hörsammat våra krav. Myndigheten har både gått ut med information till företagen och till landets kontrollmyndigheter som gör det tydligt att den pågående krisen måste innebära omprioriteringar för samtliga myndigheter.

Märkningsregler

Leveransproblem kan uppstå av en ingrediens som anges i ingrediensförteckningen vilket kan göra att en annan ingrediens av liknande slag kan behöva användas, trots att detta avviker från reglerna. Vi har framfört ett exempel till Livsmedelsverket om att ett företag kan behöva få skriva flera snarlika ingredienser i sin ingrediensförteckning för att kunna variera mellan dessa då leveranserna nu är osäkra.

För tydlighetens skull: allergena ingredienser får givetvis aldrig ingå utan att de har deklarerats.

Livsmedelsverkets råd till kontrollen ute i kommunerna är detta: Situationer kan uppstå där innehållet i en vara inte helt stämmer överens med det som står på förpackningen, främst på grund av brister i leveranskedjan. Om det inte förekommer någon risk för människors hälsa är det bättre att vara ”flexibel” i tolkningen. Om kontrollanter stöter på något sådant uppmanas de att stämma av det med Livsmedelsverket.

– Vår bild i nuläget är att Livsmedelsverket har förstått allvaret i situationen. Vi ser mycket positivt på att de har tagit upp de här aspekterna i en förstärkt dialog med kontrollmyndigheterna runtom i landet, samt att de har gått ut med ett tydligt budskap till företagen vad gäller kontrollen, säger Tove Larsson, näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelskontrollen ska vara flexibel och pragmatisk

Livsmedelsverket har i förra veckan varit i kontakt med landets kontrollmyndigheter och understrukit att i det rådande läget är livsmedelskontrollens mål att livsmedelsförsörjningen inte störs och att sjukvården inte belastas. Detta leder till att man i kontrollen framför allt ska prioritera akuta livsmedelssäkerhetsärenden såsom:

  • Matförgiftningar
  • RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed, ett gemensamt varningssystem inom EU)
  • Verksamheter som har konstaterade brister
  • C-klassade verksamheter

Livsmedelsverket har vidare instruerat att kontrollen skall vara flexibel, pragmatisk och ske med sunt förnuft och respekt för företagens situation. Skrivbordsrevisioner skall göras i större utsträckning. Inspektioner på plats bör alltid föranmälas och undvikas helt om verksamheten riktar sig till eller bedrivs av någon som tillhör en riskgrupp. Om företaget inte ser någon möjlighet att ta emot ett kontrollbesök ska detta respekteras om det inte finns misstankar om fusk eller bristande hantering. Inspektörerna ska också vara generösa med information och hjälpa företagen att göra rätt. Om till exempel brister i deklarationer uppstår på grund av brister i leveranskedjan så kan kommunerna söka stöd för hur man kan lösa situationen på ett säkert sätt hos Livsmedelsverket.

På ett möte den 27 mars informerade Livsmedelsverket branschen om vad som gäller. Här hittar du Livsmedelsverkets presentation.

Kontrollavgifter

Livsmedelsföretagen har också framfört synpunkter till Livsmedelsverket gällande kontrollavgifterna. Vi menar att det rimliga vore att alla kontrollmyndigheter slopar dessa avgifter för 2020, på det sätt som redan beslutats i vissa kommuner. Denna fråga fortsätter vi driva.

Råd från Livsmedels­företagen till våra medlemmar

Om ett företag vill förankra sina bedömningar och interna beslut om hur man hanterar kraven i livsmedelslagstiftningen under den rådande coronakrisen (till exempel hur man tänker märka sina produkter), kan man informera sin kontrollmyndighet och vid behov påpeka att det inte rör sig om någon hälsorisk för konsumenterna och att det är nödvändigt för att kunna fortsätta producera.

Kom ihåg: Vår bransch är klassad som en samhällsviktig verksamhet. Om någon kontrollmyndighet agerar oproportionerligt eller oflexibelt under denna kris vill vi gärna att ni hör av er till oss.

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning