Livsmedelsverkets beslut gällande insektsbaserad mat riskerar att utplåna en bransch med stor potential

Livsmedelsverket meddelade idag att man inte kommer tillåta försäljning av insekter som mat. Detta trots att det redan är tillåtet i flera andra EU-länder, inklusive Danmark och Finland. Beslutet hotar framtiden för svenska insektsföretag och går stick i stäv med den nationella livsmedelsstrategins mål om att stärka den svenska livsmedelssektorn.

Flera EU-länder har valt att tolka EU-förordningen om nya livsmedel från 1997 så att man idag tillåter hela insekter som livsmedel. Detta har lett till att insektsbranschen nu växer starkt i både Danmark och Finland. I de nya EU-reglerna som börjar gälla vid årsskiftet blir det tydligt att det krävs en prövning även för hela insekter, men de länder som idag godkänner detta livsmedel får en övergångstid tills 2020. Man får alltså fortsätta att sälja insekter som livsmedel i dessa länder under övergångsperioden, under förutsättning att det under den tiden kommer in en ansökan om godkännande, som i så fall gäller inom hela EU.

I ett pressmeddelande med rubriken ”Inget kryphål i lagen för insekter som mat i Sverige”kommenterar Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström beslutet på följande sätt: ”Livsmedelsverkets uppdrag är att arbeta för att ingen ska bli sjuk av maten, samtidigt som vi vill hjälpa företagen att göra rätt. Eftersom intentionen med EU:s lagstiftning är så tydlig har vi valt att inte öppna upp för några alternativa tolkningar – konsumentens hälsa och säkerhet går först.”

– Vi beklagar att Livsmedelsverket återigen väljer en mer restriktiv tolkning av EU-lagstiftningen än flera av våra viktigaste konkurrentländer. Finlands ändrade linje om insekter tidigare i höst har redan lett till en oerhört snabb tillväxt i branschen, och Danmark ligger ännu längre fram. Det tåget har Sverige valt att inte kliva på i och med det här beslutet och det tycker vi är djupt olyckligt. Livsmedelsverkets lilla ordvits i rubriken till sitt pressmeddelande är rolig, men deras beslut är allt annat än roligt för svenska insektsföretagare, säger Anders Canemyr, tf vd på Livsmedelsföretagen.

Nio svenska insektsföretag startade nyligen branschföreningen ”Insektsföretagen”. Syftet är att underlätta arbetet med att ta fram ett tydligt regelverk kring ätbara insekter och garantera att det är ett säkert livsmedel.

– Vi är mycket förvånade och besvikna över dagens beslut då vi haft en lång och produktiv dialog med Livsmedelsverket under hösten, med anledning av att flera europeiska länder har godkänt hela insekter som livsmedel. Sverige står nu ensamt i Norden för en tolkning som kan få konsekvensen att flera av våra medlemsföretag tvingas flytta sin verksamhet utomlands. Vi välkomnar samtidigt Livsmedelsverkets inbjudan till fortsatt dialog och hoppas att de vill vara med och stödja vår strävan att ta fram säkra och klimatsmarta livsmedel, säger Ellen Gellerbrant, talesperson för Insektsföretagen och grundare av Hakuna Mat.

För livsmedelsindustrin är det av avgörande vikt att få ett bättre klimat för innovation och produktutveckling, utan att konsumentskyddet och livsmedelssäkerheten sätts på spel. Här lämnar dagens regelverk inom EU mycket att önska och Livsmedelsföretagen efterlyser ett mer offensivt svenskt agerande för att ändra på det. Regeringen bör även verka för att myndigheterna följer målen i den nationella livsmedelsstrategin.

– Det är paradoxalt att man tar det här beslutet trots regeringens tydliga intentioner, dels vad gäller den nationella livsmedelsstrategin om en stärkt svensk livsmedelssektor, dels de högt ställda målsättningarna om klimatomställning och grön tillväxt. Livsmedelsverkets beslut blir ett väldigt tydligt exempel på att politikens målsättningar inte når fram till myndigheterna i deras praktiska arbete, vilket är ett problem som borde oroa fler än oss. Vi efterfrågar nu en kraftsamling på politisk nivå för att komma tillrätta med de här problemen, säger Anders Canemyr.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80