Nio svenska insektsföretag tar första steget mot en branschorganisation

För att underlätta arbetet med att ta fram ett tydligt regelverk kring ätbara insekter och garantera att det är ett säkert livsmedel har idag nio svenska insektsmatsföretag påbörjat processen att bilda en branschorganisation. Organisationen får namnet ”Insektsföretagen”. Livsmedelsföretagen välkomnar att företagen organiserar sig. 

Foto: Hakuna Mat

De nio insektsföretagen har förklarat sin avsikt att bilda en branschförening i ett pressmeddelande: 

Den nya organisationen ska jobba för att lägga grunden för en ny hållbar och klimatsmart livsmedelsindustri med det nya livsmedlet ätbara insekter.

– En viktig del av arbetet den första tiden blir att sätta upp riktlinjer för vilka krav som ställs på olika insekter som råvara vid import och produktion samt hur vi på ett säkert sätt saluför nya livsmedelsprodukter. Precis som det har tagits fram riktlinjer för branschen i vårt EU-grannland Finland, vill vi tillsammans med Livsmedelsverket jobba fram bra och tydliga riktlinjer här, säger Ellen Gellerbrant, tillförordnad talesperson för den nya branschorganisationen.

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen välkomnar initiativet:

– Insekter är en spännande proteinkälla med stor framtidspotential. Det finns många duktiga och seriösa svenska insektsmatsentreprenörer och Livsmedelsföretagen välkomnar bildandet av branschföreningen Insektsföretagen. Vi hoppas att insekter så snart som möjligt kan klassas som livsmedel så att dessa företag också kan rymmas inom vår organisation och bli en del av Sveriges fjärde största industri, säger Rasmus Bäckström, delbranschansvarig på Livsmedelsföretagen.

Den 16 november meddelade Livsmedelsverket i samband med en hearing dit Insektsföretagen var inbjudna, att Livsmedelsverkets generaldirektör i början av december kommer att ge ett klart besked om Sverige, liksom grannländerna Danmark och Finland, kommer att tolka gällande EU-lagstiftning så att hela insekter godkänns som livsmedel. Insektsföretagen ser givetvis fram emot ett positiv besked, och hoppas att bildandet av en branschorganisation kommer att underlätta processen, och ge oss samma möjligheter som företag i Finland och Danmark.

———————————-

Medlemmar i Insektsföretagen:

Abit Circular
eat:em AB
Entofoder
Global Bugs Holding AB
Hakuna Mat AB
Kafka of Sweden foods ek
Nutrient Sustainable Development Sweden AB
Qvicket AB
Tebrito AB

Tf kontaktperson:
Ellen Gellerbrant
0761-860971
info@insektsforetagen.se
www.insektsforetagen.se

Vill du veta mer om insektsbaserade livsmedel? Då kan du lyssna på Feeders intervju med två svenska insektsmatsentreprenörer.