LO säger nej till partslösning om omställning och trygghet på arbetsmarknaden

Efter mycket intensiva förhandlingar meddelade LO sent på fredagseftermiddagen att man inte accepterar den överenskommelse om förändringar rörande anställningsskydd och omställning som överlämnades av arbetsgivarsidan under natten mot fredag. Detta innebär att förslaget till nytt Huvudavtal och modernisering av LAS förfaller. I stället tyder allt på att den statliga utredningen om LAS kommer att bli verklighet. Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk kommenterar kortfattat händelseutvecklingen.

I en förhandling måste vanligtvis alla inblandade parter både ge och få för att kunna uppnå ett resultat. Så hade också innehållet i den nu förkastade överenskommelsen om ändringar i LAS och nytt Huvudavtal kunnat sammanfattas. Inget förbund hade fullt ut fått det man optimalt hade önskat; alla förbund torde dock kunnat se sig som vinnare i det stora perspektivet, framför allt på lång sikt, eftersom modernisering av arbetsrätten är nödvändig.

Mot den bakgrunden är det beklagligt att förhandlingsresultatet nu förkastats av LO. Vi hade en möjlighet att gemensamt skapa en modern arbetsrätt för framtiden. Att så inte blev fallet resulterar i en  osäkerhet om framtiden, men gällande LAS framtida utformning tyder allt på att den av justitierådet Gudmund Toijer framlagda statliga utredningen går vidare i en lagstiftningsprocess, i enlighet med januariöverenskommelsen 

Jag och mina kollegor kommer i den fortsatta politiska processen att noga följa och bevaka våra medlemsföretags prioriterade frågor för största möjliga medlemsnytta. Vi ser möjligheter att utifrån den statliga utredningen, om den blir lag, skapa den flexibilitet och modernisering som svensk arbetsmarknad behöver.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40