Minska dina elkostnader – gå en webbkurs

Nu har du som driver eller arbetar på ett livsmedelsföretag möjlighet att gå en avgiftsfri webbkurs i energieffektivisering och lära dig mer om hur du kan använda företagets energi på ett smartare sätt. Kursen är framtagen av Energimyndigheten i samarbete med Livsmedelsföretagen.

Allt fler företag upptäcker fördelarna med att använda energi på ett smartare sätt. Många av de företag som redan börjat engagera sig i energiarbete gör det för att de vill minska sina kostnader, öka produktiviteten i företaget, för miljön och klimatets skull och för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

Energimyndighetens kurs för livsmedelsbranschen är en bra möjlighet för dig att utbilda dig och medarbetarna i energifrågor när ni vill och var ni vill. Utbildningarna är interaktiva med filmade inslag, övningar och kompletterande texter.

När utbildningen är avslutad har du fått:

  • konkreta energitips
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd, både om vad man som anställd själv kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbeta för att minska energianvändningen.

Passar alla livsmedelsföretag

Kursen passar både företag som precis har kommit igång med sin energieffektivisering och de som redan har kommit en bit på väg. Kursen är framtagen av Energimyndigheten i samarbete med Livsmedelsföretagen.

– En av nycklarna till att nå en fossilfri industri är energieffektivisering. Därför har vi valt att vara med och ta fram den här utbildningen. Jag tror att den kan vara en god hjälp i det arbetet, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Sedan tidigare Har Energimyndigheten tagit fram webbkurser för teknikföretag, installatörer samt hotell och restauranger. Här är en kommentar från en tidigare kursdeltagare på kurserna för hotell och restauranger:

– Att jaga energimonster var inget som gjordes i vår verksamhet tidigare, men efter att både jag och personalen genomförde Energismart Restaurang och Energismart Hotell pratar vi numera ofta ström, elanvändning och så vidare. Detta är ett fantastiskt bevis på att utbildningen gav något och att man tänker till i sitt arbete vad gäller energianvändning. Dessa utbildningar är riktigt bra uttänkta. Man får lära sig att det inte behöver handla om stora, svåra och kostsamma åtgärder, säger Carola Nilsson, ägare av Hotell Hammarstrand.

Mer information

Du hittar kursen på Energimyndighetens hemsida.