Minska olycksrisken genom bra introduktion

Att byta jobb är en stor sak för en individ och en viktig investering för företaget. För att kunna arbeta tryggt och säkert är det viktigt med en bra introduktion. Arbetsmarknadens parter inom industrin har tillsammans med Prevent tagit fram en guide för den som ska planera och genomföra en introduktion.

En god introduktion är nyckeln till att skapa en säker arbetsmiljö. Det är avgörande för att anställda ska kunna jobba säkert och undvika olyckor. Som arbetsgivare har du det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och att introduktionen innehåller rätt information om hur arbetet ska utföras. Det ökar säkerheten så att skador kan undvikas och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Därför har Prevent tillsammans med parterna inom industrin skapat en guide som stöttar vid introduktionen på en arbetsplats. Denna introduktionsguide är ett stöd för dig som arbetsgivare att ge till personal vid tillfällen som praktik, nyanställning, inhyrning, nya befattningar, branschbyte, återkomst efter en tids frånvaro eller för den som är ny i svenskt arbetsliv.

Med säkerhet i fokus går guiden steg för steg igenom vad du ska tänka på redan före första dagen, till under och efter introduktionen. Materialets syfte är att bland annat belysa arbetsmiljörisker och skyddsregler så att skador kan undvikas.

Informationsmaterialet är kostnadsfritt och innehåller bland annat:

  • En introduktionsguide om arbetsmiljösäkerhet
  • Film om introduktionsprocessen på olika företag

Läs mer på prevent.se/introduktion/industrin

För mer information

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert